Ngành nghề kinh doanh

1Quảng cáo73100
2Cho thuê xe có động cơ7710
3Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
4Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
5Đại lý du lịch79110
6Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VICTORY (Tên nước ngoài: VICTORY TRAINING CORP), Mã số thuế: 4300760859, được thành lập ngày 14/07/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 92-Lê Lợi, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Thông tin liên hệ: Ông/Bà CHÂU VĂN DƯỠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VPTA

Mã số thuế: 0109112230

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VJM

Mã số thuế: 2700932114

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VIETNET

Mã số thuế: 0107546377

Tìm thông tin Doanh nghiệp