Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sợi nhân tạo20300
2Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su22110
3Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
4Khai thác, xử lý và cung cấp nước36000
5Thoát nước và xử lý nước thải3700
6Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
7Xây dựng công trình công ích42200
8Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
9Phá dỡ43110
10Chuẩn bị mặt bằng43120
11Lắp đặt hệ thống điện43210
12Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
13Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
14Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
15Vận tải hàng hóa đường sắt49120
16Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
17Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
18Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
19Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
20Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
21Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê68100
22Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất68200
23Khai thác gỗ02210
24Khai thác lâm sản khác trừ gỗ02220
25Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
26Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón08910
27Khai thác và thu gom than bùn08920
28Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu08990
29Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác09900
30Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
31Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác16210
32Sản xuất đồ gỗ xây dựng16220
33Sản xuất bao bì bằng gỗ16230
34Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
35Sản xuất hoá chất cơ bản20110
36Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh2013

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÀI NGUYÊN THIÊN ẤN, Mã số thuế: 4300598123-001, được thành lập ngày 29/02/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 80, đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống đa, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà HOÀNG MINH THỦY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp