Ngành nghề kinh doanh

1Phá dỡ4311
2Chuẩn bị mặt bằng4312
3Hoàn thiện công trình xây dựng4330
4Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
5Xây dựng nhà để ở4101
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Vệ sinh chung nhà cửa8121
9Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TM AN KHANG, Mã số thuế: 4201919859, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 52 Ngô Lan Chi, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ TRUNG HIẾU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chuẩn bị mặt bằng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM BẢO LOAN

Mã số thuế: 2200793487

CÔNG TY TNHH TM BẢO KHANH

Mã số thuế: 0107555332

CÔNG TY TNHH TM BẢO HỘ MIỀN NAM

Mã số thuế: 0312731478

CÔNG TY TNHH TM BẢO HÂN

Mã số thuế: 6001692403

CÔNG TY TNHH TM BẢO HÂN SA ĐÉC

Mã số thuế: 1402040660

CÔNG TY TNHH TM BẢO AN

Mã số thuế: 0313704237

CÔNG TY TNHH TM BẢO ANH

Mã số thuế: 2802633000

CÔNG TY TNHH TM BẢN SẮC VIỆT

Mã số thuế: 0315682613

CÔNG TY TNHH TM BĐS ANH PHÁT TQ

Mã số thuế: 5000885739

CÔNG TY TNHH TM BÔNG SỢI LÊ VIỆT

Mã số thuế: 0316580879

CÔNG TY TNHH TM BÌNH TĨNH

Mã số thuế: 3101081924

CÔNG TY TNHH TM BÌNH QUAN

Mã số thuế: 4201907557

CÔNG TY TNHH TM BÌNH MINH

Mã số thuế: 4201674197

CÔNG TY TNHH TM BÌNH LỘC

Mã số thuế: 0801290798

CÔNG TY TNHH TM BÌNH GIANG

Mã số thuế: 0107995196

CÔNG TY TNHH TM BÌNH BÌNH

Mã số thuế: 0700850436

CÔNG TY TNHH TM BÁCH THẮNG

Mã số thuế: 0106137452

CÔNG TY TNHH TM BÁCH PHÚC

Mã số thuế: 3702860604

CÔNG TY TNHH TM BÁCH ANH

Mã số thuế: 0316241058

CÔNG TY TNHH TM BÁ PHONG

Mã số thuế: 2802810605

CÔNG TY TNHH TM BLUETECH

Mã số thuế: 0316788073

CÔNG TY TNHH TM BEE SAPPHIRE

Mã số thuế: 4201565656

CÔNG TY TNHH TM BEAT GLOBAL

Mã số thuế: 0108443014

CÔNG TY TNHH TM BẢO PHONG

Mã số thuế: 2901786752

CÔNG TY TNHH TM BAO BÌ SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315104228

CÔNG TY TNHH TM BAO BÌ KIM SANH

Mã số thuế: 0313398050

CÔNG TY TNHH TM ATI

Mã số thuế: 0315856845

CÔNG TY TNHH TM ANH TÀI

Mã số thuế: 2802647620

CÔNG TY TNHH TM ANH TUẤN

Mã số thuế: 6001681923

CÔNG TY TNHH TM ANH TIẾN

Mã số thuế: 2601002767

CÔNG TY TNHH TM ANH QUÂN

Mã số thuế: 0314396137

CÔNG TY TNHH TM ANH PHÁT

Mã số thuế: 2901777733

CÔNG TY TNHH TM ANH NGUYÊN

Mã số thuế: 2802569789

CÔNG TY TNHH TM ANH KHOA

Mã số thuế: 2802420637

CÔNG TY TNHH TM ANH HOÀNG

Mã số thuế: 0107767753

CÔNG TY TNHH TM ANH HOÀNG MINH

Mã số thuế: 2902038502

CÔNG TY TNHH TM ANH DŨNG

Mã số thuế: 0801282885

CÔNG TY TNHH TM ANH CƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 2802547111

CÔNG TY TNHH TM ANH BẢO NGỌC

Mã số thuế: 2902019637

CÔNG TY TNHH TM AN VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 0316185484

CÔNG TY TNHH TM AN TÂM

Mã số thuế: 6001684603

CÔNG TY TNHH TM AN TOÀN

Mã số thuế: 2901905583

CÔNG TY TNHH TM AN THỊNH

Mã số thuế: 4201702983

CÔNG TY TNHH TM AN SINH

Mã số thuế: 0106608077

CÔNG TY TNHH TM AN PHÚC THỊNH

Mã số thuế: 2400810676

CÔNG TY TNHH TM AN PHÁT

Mã số thuế: 0801213666

CÔNG TY TNHH TM AN NGUYÊN

Mã số thuế: 0107350649

CÔNG TY TNHH TM AN LẠC

Mã số thuế: 2802451000

Tìm thông tin Doanh nghiệp