Ngành nghề kinh doanh

1Trồng lúa0111
2Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh0118
3Trồng cây ăn quả0121
4Trồng cây gia vị, cây dược liệu0128
5Trồng cây lâu năm khác0129
6Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm0131
7Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm0132
8Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150
9Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
10Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
11Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
12Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
13Bán buôn thực phẩm4632
14Bán buôn đồ uống4633
15Bán buôn tổng hợp4690
16Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
17Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
18Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
19Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
20Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh4724
21Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
22Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
23Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
24Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
25Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
26Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
27Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
28Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
29Hoạt động cấp tín dụng khác6492
30Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
31Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
32Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
33Hoạt động tư vấn quản lý7020
34Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
35Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7740
36Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIM THỦY PHÁT (Tên nước ngoài: KIM THUY PHAT INVESMENT LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 4201908695, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Hẻm 505 đường Lương Định Của, thôn Phú Nông, Xã Vĩnh Ngọc, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG NGUYÊN HUY

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH ATH

Mã số thuế: 0316111933

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH AFPC

Mã số thuế: 0105902397

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH AE

Mã số thuế: 1001207873

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINGGROUP

Mã số thuế: 0107785015

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KING CROWND

Mã số thuế: 0314135657

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIM ĐÔNG

Mã số thuế: 0313381177

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIM ÁNH

Mã số thuế: 0313985676

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIM TÂN

Mã số thuế: 0316252490

Tìm thông tin Doanh nghiệp