Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không5223
5Quảng cáo7310
6Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
7Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
8Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DV VÀ QUẢNG CÁO IN ẤN QUANG THÀNH, Mã số thuế: 4201908688, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 23 Bắc Sơn, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ QUANG THÀNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM THẢO HIỀN

Mã số thuế: 2802455005

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 2802584723

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM QUANG ĐỨC

Mã số thuế: 4601539805

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM QUANG HUY

Mã số thuế: 2802259152

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM PHƯƠNG THÚY

Mã số thuế: 2802764966

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM PHÚC LỘC

Mã số thuế: 0109219664

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 2500624112

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM NĂM HỢI

Mã số thuế: 2802590195

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM NGỌC ANH

Mã số thuế: 4201920526

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM NGUYỄN PHONG

Mã số thuế: 2700843640

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM NGUYỄN KHẢI

Mã số thuế: 0315811410

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM MẠNH TUẤN

Mã số thuế: 2802427248

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM MINH ANH

Mã số thuế: 0106555724

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM LINH LINH

Mã số thuế: 4601564569

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM LHD

Mã số thuế: 3702992833

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM KHÔI NGUYÊN

Mã số thuế: 2901879654

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM KHÁNH HÂN

Mã số thuế: 2802461094

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM HỒNG PHÚC

Mã số thuế: 2802837727

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM HỒNG NGỌC

Mã số thuế: 2802456915

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM HẢI NAM TX

Mã số thuế: 2802542152

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM HÙNG ANH

Mã số thuế: 2802238949

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM HÀ NGUYÊN

Mã số thuế: 4601540007

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM HÀ MY

Mã số thuế: 2802296411

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM HUYỀN PHƯƠNG

Mã số thuế: 0107508773

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM HOÀNG GIA

Mã số thuế: 2300938224

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM GIANG SƠN

Mã số thuế: 2901723449

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM GIA BẢO

Mã số thuế: 0109255944

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM BÌNH LÊ

Mã số thuế: 2802731135

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM BÌNH AN

Mã số thuế: 3101065400

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM ANH QUÂN

Mã số thuế: 0109185542

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM ANH MINH

Mã số thuế: 2802826683

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM AN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 0901054145

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM AN PHÁT

Mã số thuế: 2802427255

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM AN BÌNH PHÁT

Mã số thuế: 2802658573

CÔNG TY TNHH DV VÀ SX PHÚC LONG

Mã số thuế: 2802870749

Tìm thông tin Doanh nghiệp