Ngành nghề kinh doanh

1Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt1010
2Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
3Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn1075
4Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
7Bán buôn gạo4631
8Bán buôn thực phẩm4632
9Bán buôn đồ uống4633
10Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
11Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
12Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh4724
13Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
14Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
15Dịch vụ ăn uống khác5629
16Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TM TRẦN NGÔ, Mã số thuế: 4201892043, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Trung 1, Xã Diên Điền, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Thị Anh Thy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM TƯỜNG TẤN PHÁT

Mã số thuế: 0316243898

CÔNG TY TNHH TM TƯỜNG DUYÊN

Mã số thuế: 3002111776

CÔNG TY TNHH TM TƯ VẤN PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0314174977

CÔNG TY TNHH TM TÙNG LÂM

Mã số thuế: 6001688950

CÔNG TY TNHH TM TÙNG LINH LANG CHÁNH

Mã số thuế: 2802584392

CÔNG TY TNHH TM TÙNG DUY

Mã số thuế: 4900795412

CÔNG TY TNHH TM TÔN TÂN

Mã số thuế: 0316545183

CÔNG TY TNHH TM TÍN TRUNG

Mã số thuế: 6001704867

CÔNG TY TNHH TM TÍN THÀNH

Mã số thuế: 0107468908

CÔNG TY TNHH TM TÍN PHÁT

Mã số thuế: 6001671770

CÔNG TY TNHH TM TÍN DƯƠNG

Mã số thuế: 3702872060

CÔNG TY TNHH TM TÂY NAM

Mã số thuế: 0316016888

CÔNG TY TNHH TM TÂN VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 0314767889

CÔNG TY TNHH TM TÂN VIỆT HỒNG

Mã số thuế: 0315275939

CÔNG TY TNHH TM TÂN TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 3002039181

CÔNG TY TNHH TM TÂN TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 0102046034

CÔNG TY TNHH TM TÂN PHÚ VINH

Mã số thuế: 0316221830

CÔNG TY TNHH TM TÂN PHÁT

Mã số thuế: 2400765945

CÔNG TY TNHH TM TÂN NGUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 4201737249

CÔNG TY TNHH TM TÂN LẬP CƯỜNG

Mã số thuế: 0314095203

CÔNG TY TNHH TM TÂN LÂM

Mã số thuế: 2901572380

CÔNG TY TNHH TM TÂN HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 0313489332

CÔNG TY TNHH TM TÂN BÌNH PHONG PHÚ

Mã số thuế: 0316503634

CÔNG TY TNHH TM TÀI LINH

Mã số thuế: 0315561922

CÔNG TY TNHH TM TW5 TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6001664004

CÔNG TY TNHH TM TV XD NG TRÃI

Mã số thuế: 4201632172

CÔNG TY TNHH TM TV XD CT HOUSE

Mã số thuế: 0315531131

CÔNG TY TNHH TM TV DV BMK

Mã số thuế: 0316508456

CÔNG TY TNHH TM TUẤN THÀNH

Mã số thuế: 2802517149

CÔNG TY TNHH TM TUẤN PHƯƠNG

Mã số thuế: 4201555954

CÔNG TY TNHH TM TUẤN PHÁT

Mã số thuế: 0108007515

CÔNG TY TNHH TM TUẤN MAI

Mã số thuế: 2802534680

CÔNG TY TNHH TM TUẤN DƯƠNG

Mã số thuế: 3002122584

CÔNG TY TNHH TM TUẤN DUNG

Mã số thuế: 6001703895

CÔNG TY TNHH TM TUẤN ANH

Mã số thuế: 3603709514

CÔNG TY TNHH TM TUẤN ANH VŨNG TÀU

Mã số thuế: 3502441652

CÔNG TY TNHH TM TRỌNG DŨNG

Mã số thuế: 6001669450

CÔNG TY TNHH TM TRẦN TIẾN THỊNH

Mã số thuế: 0401506058

Tìm thông tin Doanh nghiệp