Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Bán buôn tổng hợp4690
7Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
8Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
9Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
10Vận tải hành khách đường bộ khác4932
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
12Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
13Cơ sở lưu trú khác5590
14Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
15Đại lý du lịch7911
16Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NABIDA NHA TRANG (Tên nước ngoài: NABIDA NHA TRANG CO., LTD), Mã số thuế: 4201891956, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 02 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoa Thùy Linh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NAFA EXPRESS

Mã số thuế: 0312706400

CÔNG TY TNHH NAFA 4U

Mã số thuế: 0314143224

CÔNG TY TNHH NAEEN VINA

Mã số thuế: 0601067009

CÔNG TY TNHH NADVISION

Mã số thuế: 0316261907

CÔNG TY TNHH NADVA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106319445

CÔNG TY TNHH NADU

Mã số thuế: 0108630575

CÔNG TY TNHH NADUVN

Mã số thuế: 0315619202

CÔNG TY TNHH NADUCO

Mã số thuế: 0314600086

CÔNG TY TNHH NADU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107924526

CÔNG TY TNHH NADU INVESTMENT

Mã số thuế: 5801397719

CÔNG TY TNHH NADOTA

Mã số thuế: 0313820988

CÔNG TY TNHH NADOHA

Mã số thuế: 0107338465

CÔNG TY TNHH NADO VN

Mã số thuế: 0316109892

CÔNG TY TNHH NADO DONA

Mã số thuế: 0313226887

CÔNG TY TNHH NADIKO

Mã số thuế: 0106903805

CÔNG TY TNHH NADICO

Mã số thuế: 0105790281

CÔNG TY TNHH NADICOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108825535

CÔNG TY TNHH NADIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106504078

CÔNG TY TNHH NADFINLO VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603687772

CÔNG TY TNHH NADECO HOME

Mã số thuế: 0315985946

CÔNG TY TNHH NADCORP

Mã số thuế: 0313887767

CÔNG TY TNHH NADAUN COSMETICS

Mã số thuế: 0315369873

CÔNG TY TNHH NADAM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109014811

CÔNG TY TNHH NADAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107444255

CÔNG TY TNHH NAC

Mã số thuế: 0311921003

CÔNG TY TNHH NACURMIN

Mã số thuế: 0106836193

CÔNG TY TNHH NACOVI

Mã số thuế: 4101472119

CÔNG TY TNHH NACOSHIP

Mã số thuế: 0315303657

CÔNG TY TNHH NACON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106619375

CÔNG TY TNHH NACON NHA TRANG

Mã số thuế: 4201724698

CÔNG TY TNHH NACOMEDI

Mã số thuế: 0108467745

CÔNG TY TNHH NACOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106742114

CÔNG TY TNHH NACOCI

Mã số thuế: 0312803725

CÔNG TY TNHH NACO VIỆT PHÚ

Mã số thuế: 5801460230

CÔNG TY TNHH NACHITA

Mã số thuế: 3702514717

CÔNG TY TNHH NACHI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108415909

CÔNG TY TNHH NACHARM BIOTECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107988897

CÔNG TY TNHH NACA

Mã số thuế: 1501101748

CÔNG TY TNHH NACADIVI

Mã số thuế: 0312909753

CÔNG TY TNHH NAC TOÀN CẦU

Mã số thuế: 2301145281

CÔNG TY TNHH NAC CATERING

Mã số thuế: 0109588171

CÔNG TY TNHH NABSHIP

Mã số thuế: 0313936975

CÔNG TY TNHH NABON VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107323444

CÔNG TY TNHH NABISU

Mã số thuế: 0108506345

CÔNG TY TNHH NABISINTERNAL

Mã số thuế: 0313053754

CÔNG TY TNHH NABII ART VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108688543

CÔNG TY TNHH NABIGETA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109460012

Tìm thông tin Doanh nghiệp