Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
5Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
7Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
8Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
9Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm6622
10Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
11Hoạt động tư vấn quản lý7020
12Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
13Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
14Đại lý du lịch7911
15Điều hành tua du lịch7912
16Dịch vụ đóng gói8292
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GORUA INTERNATIONAL, Mã số thuế: 4201891868, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 5 đường C3, khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị ánh Dương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GOURMET ON THE GO

Mã số thuế: 0314120548

CÔNG TY TNHH GOURMET HOÀN KIM

Mã số thuế: 4201683667

CÔNG TY TNHH GOURMET FOOD

Mã số thuế: 0311989403

CÔNG TY TNHH GOURMET FOODS

Mã số thuế: 0316460116

CÔNG TY TNHH GOURMET EXIM

Mã số thuế: 0315563479

CÔNG TY TNHH GOUP

Mã số thuế: 0312646455

CÔNG TY TNHH GOU JIA

Mã số thuế: 0314721186

CÔNG TY TNHH GOU EN KE JI

Mã số thuế: 1101969025

CÔNG TY TNHH GOTTAPRINT

Mã số thuế: 0313289333

CÔNG TY TNHH GOTPLACE

Mã số thuế: 0401972588

CÔNG TY TNHH GOTO VINA

Mã số thuế: 0312126431

CÔNG TY TNHH GOTO VINA (NTNN)

Mã số thuế: 0312742303

CÔNG TY TNHH GOTO LOGISTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313073415

CÔNG TY TNHH GOTIT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108610096

CÔNG TY TNHH GOTIME MART

Mã số thuế: 0316500224

CÔNG TY TNHH GOTHIC

Mã số thuế: 4201253431

CÔNG TY TNHH GOTEC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311645709

CÔNG TY TNHH GOTEC VIỆT NAM (NTNN)

Mã số thuế: 0315766197

CÔNG TY TNHH GOTEC CONSUMER

Mã số thuế: 0312463324

CÔNG TY TNHH GOTEC COMMODITIES

Mã số thuế: 0314314568

CÔNG TY TNHH GOTCHA

Mã số thuế: 0314618485

CÔNG TY TNHH GOTALK

Mã số thuế: 0316150724

CÔNG TY TNHH GOTA THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 1001038625

CÔNG TY TNHH GOTA MEDIA

Mã số thuế: 0402004117

CÔNG TY TNHH GOT IT

Mã số thuế: 3702672960

CÔNG TY TNHH GOS

Mã số thuế: 0312313713

CÔNG TY TNHH GOSUN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108636270

CÔNG TY TNHH GOSUMO

Mã số thuế: 0316949235

CÔNG TY TNHH GOSOFT

Mã số thuế: 0315538881

CÔNG TY TNHH GOSOENG VINA

Mã số thuế: 0108602497

CÔNG TY TNHH GOSMAN

Mã số thuế: 0314339844

CÔNG TY TNHH GOSIGI

Mã số thuế: 0105557239

CÔNG TY TNHH GOSHOP 247

Mã số thuế: 0315962635

CÔNG TY TNHH GOSHOKU

Mã số thuế: 0315693414

CÔNG TY TNHH GOSHIP.VN

Mã số thuế: 0316259383

CÔNG TY TNHH GOSHEN VINA

Mã số thuế: 0201747049

CÔNG TY TNHH GOSHEEN

Mã số thuế: 0312082375

CÔNG TY TNHH GOSE

Mã số thuế: 0313322816

CÔNG TY TNHH GOSELL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316273927

CÔNG TY TNHH GOSAN

Mã số thuế: 2300955371

CÔNG TY TNHH GOSANBAY

Mã số thuế: 0107680742

CÔNG TY TNHH GOS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316189520

CÔNG TY TNHH GORYOVINA

Mã số thuế: 0108645395

CÔNG TY TNHH GORYOVINA

Mã số thuế: 0107417854

CÔNG TY TNHH GORYOKU

Mã số thuế: 2301097768

CÔNG TY TNHH GORYO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2700837220

CÔNG TY TNHH GORYO VINA

Mã số thuế: 0315546402

CÔNG TY TNHH GORYO SAFETY VINA

Mã số thuế: 0316455109

Tìm thông tin Doanh nghiệp