Ngành nghề kinh doanh

1Hoàn thiện công trình xây dựng4330
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
5Bán buôn tổng hợp4690
6Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
7Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
10Bốc xếp hàng hóa5224
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
12Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
13Cơ sở lưu trú khác5590
14Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
15Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
16Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
17Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
18Cho thuê xe có động cơ7710
19Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TM MTV BẢO MINH, Mã số thuế: 4201891804, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 171 Đoàn Kết, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Huỳnh Như Pháp

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM NGUYỄN BÌNH

Mã số thuế: 0314672644

CÔNG TY TNHH TM NGUYỄN BÁ

Mã số thuế: 2600922578

CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN PHÚ

Mã số thuế: 4201552713

CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN PHI PHÁT

Mã số thuế: 3702862295

CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN NHẬT

Mã số thuế: 1501118364

CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN NHI

Mã số thuế: 0105776417

CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN LOAN

Mã số thuế: 4201856775

CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN LIỆU VIỆT

Mã số thuế: 0315414445

CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN BẢO

Mã số thuế: 0316631964

CÔNG TY TNHH TM NGHỆ TĨNH

Mã số thuế: 2901864834

CÔNG TY TNHH TM NGHỆ TH

Mã số thuế: 2901987787

CÔNG TY TNHH TM NGHỆ THUẬT MỚI

Mã số thuế: 0108682220

CÔNG TY TNHH TM NGA NGUYỄN

Mã số thuế: 0316452838

CÔNG TY TNHH TM NGA LINH

Mã số thuế: 2400811655

CÔNG TY TNHH TM NEW FOCUS

Mã số thuế: 0401926493

CÔNG TY TNHH TM NEM CHUA HỢI THUẦN

Mã số thuế: 2802569161

CÔNG TY TNHH TM NANLIAN

Mã số thuế: 0315829619

CÔNG TY TNHH TM NAM THÁI

Mã số thuế: 0108568782

CÔNG TY TNHH TM NAM PHÚC KHANG

Mã số thuế: 2901906555

CÔNG TY TNHH TM NAM NHẠN VIỆT ANH

Mã số thuế: 0401530396

CÔNG TY TNHH TM NAM NAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 0316031491

CÔNG TY TNHH TM NAM LONG

Mã số thuế: 0316157889

CÔNG TY TNHH TM NAM HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0315406356

CÔNG TY TNHH TM NAM CƯỜNG

Mã số thuế: 0105950841

CÔNG TY TNHH TM NAM CHIẾN HC

Mã số thuế: 2802548891

CÔNG TY TNHH TM NAM BÌNH

Mã số thuế: 0107300084

CÔNG TY TNHH TM NAM ANH

Mã số thuế: 0801264572

CÔNG TY TNHH TM NAM ANH GLOBAL

Mã số thuế: 0109709718

CÔNG TY TNHH TM MẠNH YẾN

Mã số thuế: 3801247283

CÔNG TY TNHH TM MẠNH TUẤN

Mã số thuế: 2700848279

CÔNG TY TNHH TM MẠNH TRÌNH

Mã số thuế: 2601029617

CÔNG TY TNHH TM MẠNH TOÀN THẮNG

Mã số thuế: 4300756771

CÔNG TY TNHH TM MẠNH TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 0313458454

CÔNG TY TNHH TM MẠNH CHIẾN

Mã số thuế: 2400816597

CÔNG TY TNHH TM MÔI TRƯỜNG XANH

Mã số thuế: 0105491362

CÔNG TY TNHH TM MUGUET

Mã số thuế: 0107604237

CÔNG TY TNHH TM MUA SẮM LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0315598425

CÔNG TY TNHH TM MTV TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 4201916255

CÔNG TY TNHH TM MTV QUANG VINH

Mã số thuế: 5300732532

CÔNG TY TNHH TM MTV MINH LONG

Mã số thuế: 0315266652

CÔNG TY TNHH TM MTV HÒA PHÁT

Mã số thuế: 5300791383

CÔNG TY TNHH TM MTV HIỆP PHÁT

Mã số thuế: 3603770854

CÔNG TY TNHH TM MTV CƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 3702779103

Tìm thông tin Doanh nghiệp