Ngành nghề kinh doanh

1Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp0150
2Truyền tải và phân phối điện3512
3Xây dựng nhà để ở4101
4Hoàn thiện công trình xây dựng4330
5Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
6Xây dựng công trình đường bộ4212
7Hoạt động dịch vụ trồng trọt0161
8Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch0163
9Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
10Sản xuất điện3511
11Xây dựng nhà không để ở4102
12Hoạt động dịch vụ chăn nuôi0162

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG TÍN CAM LÂM (Tên nước ngoài: HTX TRUONG TIN CAM LAM), Mã số thuế: 4201891787, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phú Bình 2, Xã Cam Tân, Huyện Cam Lâm, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trịnh Thị Dung

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỢP TÁC XÃ TRỒNG MÀU XÓM TRO 2

Mã số thuế: 2200787370

HỢP TÁC XÃ TRỒNG MÀU TÂN THẠNH

Mã số thuế: 1501088342

HỢP TÁC XÃ TRỒNG HOA XÁNG MỚI

Mã số thuế: 6300337728

HỢP TÁC XÃ TRỒNG HOA NINH TRUNG

Mã số thuế: 4201895196

HỢP TÁC XÃ TRỒNG CÂY BÌNH AN

Mã số thuế: 5500558761

HỢP TÁC XÃ TRỒNG CAM VĂN YÊN

Mã số thuế: 5500542909

HỢP TÁC XÃ TRỒNG BÙI KỲ LÃO

Mã số thuế: 2700922405

HỢP TÁC XÃ TRỌNG TÍN

Mã số thuế: 5300733857

HỢP TÁC XÃ TRỌNG TÍN

Mã số thuế: 5100385320

HỢP TÁC XÃ TRỌNG THỦY

Mã số thuế: 2400913022

HỢP TÁC XÃ TRỌNG QUẢNG

Mã số thuế: 6200045986

HỢP TÁC XÃ TRỌNG HIẾU

Mã số thuế: 6200069225

HỢP TÁC XÃ TRỌNG BAN

Mã số thuế: 2001051868

HỢP TÁC XÃ TRỊNH TƯỜNG

Mã số thuế: 5300765344

HỢP TÁC XÃ TRẦU VÀNG

Mã số thuế: 6300326733

HỢP TÁC XÃ TRẦN TIẾN

Mã số thuế: 5100487379

HỢP TÁC XÃ TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 4700264686

HỢP TÁC XÃ TRẦN PHÚ

Mã số thuế: 3002036889

HỢP TÁC XÃ TRẦN KIÊN

Mã số thuế: 4601113887

HỢP TÁC XÃ TRẦM HƯƠNG TASIHO

Mã số thuế: 4001235379

HỢP TÁC XÃ TRẠM ĐIỆN 6

Mã số thuế: 2902112964

HỢP TÁC XÃ TRẠM BẠC PHÙ ỦNG

Mã số thuế: 0900909020

HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 6400368141

HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 5200803966

HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG XUÂN

Mã số thuế: 3001681452

Tìm thông tin Doanh nghiệp