Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
2Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
3Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
4Chuẩn bị mặt bằng4312
5Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
7Xây dựng nhà không để ở4102
8Đại lý, môi giới, đấu giá4610
9Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
10Xây dựng nhà để ở4101
11Phá dỡ4311
12Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
13Đại lý du lịch7911
14Hoàn thiện công trình xây dựng4330
15Dịch vụ ăn uống khác5629
16Xây dựng công trình thủy4291
17Xây dựng công trình khai khoáng4292
18Lắp đặt hệ thống điện4321
19Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
20Điều hành tua du lịch7912
21Xây dựng công trình điện4221
22Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
23Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
24Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
25Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
26Xây dựng công trình công ích khác4229
27Xây dựng công trình đường bộ4212
28Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH UK KOREA, Mã số thuế: 4201878641, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 103 Hồng Bàng, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Phương Hạnh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ULTRASUN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313614216

CÔNG TY TNHH ULTRA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106507840

CÔNG TY TNHH ULTRA TRAILS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109377170

CÔNG TY TNHH ULTRA TRADE

Mã số thuế: 0315565331

CÔNG TY TNHH ULTRA SERVICE

Mã số thuế: 0108042799

CÔNG TY TNHH ULTRA PURE

Mã số thuế: 0316956296

CÔNG TY TNHH ULTRA HOMES

Mã số thuế: 0316212226

CÔNG TY TNHH ULTRA DRAGON

Mã số thuế: 0315677211

CÔNG TY TNHH ULTRA C

Mã số thuế: 5801388697

CÔNG TY TNHH ULTRA CHEM VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603712179

CÔNG TY TNHH ULTIMED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108651085

CÔNG TY TNHH ULTIMATE VIETNAM

Mã số thuế: 0311977969

CÔNG TY TNHH ULTIMATE SUP

Mã số thuế: 0109258159

CÔNG TY TNHH ULTIMATE BIOTECH

Mã số thuế: 0107856562

CÔNG TY TNHH ULTI PERFECT

Mã số thuế: 0312985176

CÔNG TY TNHH ULTI GAMING

Mã số thuế: 0316193580

CÔNG TY TNHH ULTDTEK

Mã số thuế: 0313401112

CÔNG TY TNHH ULS VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300559177

CÔNG TY TNHH ULS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107409042

CÔNG TY TNHH ULRICA

Mã số thuế: 3702624928

CÔNG TY TNHH ULLAS EDUCARE

Mã số thuế: 0108777634

CÔNG TY TNHH ULINK

Mã số thuế: 0312945769

CÔNG TY TNHH ULIFE

Mã số thuế: 0107834720

CÔNG TY TNHH ULAS (NTNN)

Mã số thuế: 0316404834

CÔNG TY TNHH ULAB

Mã số thuế: 0313882328

CÔNG TY TNHH ULA - KHÁNH

Mã số thuế: 0316254353

CÔNG TY TNHH UL HWA VIỆT NAM

Mã số thuế: 3602855544

CÔNG TY TNHH UL CHENG I

Mã số thuế: 0315295621

CÔNG TY TNHH UK

Mã số thuế: 0107696171

CÔNG TY TNHH UKYS

Mã số thuế: 0312678182

CÔNG TY TNHH UKYS-CHI NHÁNH 1

Mã số thuế: 0312678182-001

CÔNG TY TNHH UKS SOLUTION

Mã số thuế: 0315142657

CÔNG TY TNHH UKPAYONE

Mã số thuế: 0316927062

CÔNG TY TNHH UKOEO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108790628

CÔNG TY TNHH UKI

Mã số thuế: 0312433168

CÔNG TY TNHH UKIDS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106684198

CÔNG TY TNHH UKEY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108869719

CÔNG TY TNHH UKC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108079728

CÔNG TY TNHH UKC VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107720314

CÔNG TY TNHH UKC ELECTRONICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201880001

CÔNG TY TNHH UKAI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0700817044

CÔNG TY TNHH UK SOLAR

Mã số thuế: 0316543940

CÔNG TY TNHH UK PROPERTY NEMO

Mã số thuế: 2901976633

CÔNG TY TNHH UK PLANET VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107531363

CÔNG TY TNHH UK PHARMA

Mã số thuế: 0108786734

CÔNG TY TNHH UK LUXURY DESIGN

Mã số thuế: 0315055997

Tìm thông tin Doanh nghiệp