Ngành nghề kinh doanh

1Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
2Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
3Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
4Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
6Bán buôn tổng hợp4690

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN KHÁNH HÒA (Tên nước ngoài: BAKH), Mã số thuế: 4201878602, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 27 đường 4B, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Công Duy, Số điện thoại: 0902495221, Địa chỉ: 27 đường 4B, Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV BẢO HẢI

Mã số thuế: 0401343519

CÔNG TY TNHH MTV BẢO HƯNG

Mã số thuế: 0801361135

CÔNG TY TNHH MTV BẢO HƯNG PHÚ

Mã số thuế: 0401812880

CÔNG TY TNHH MTV BẢO HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 5801420291

CÔNG TY TNHH MTV BẢO HÂN VĨNH LONG

Mã số thuế: 1501023634

CÔNG TY TNHH MTV BẢO HÂN KHANG

Mã số thuế: 4900865204

CÔNG TY TNHH MTV BẢO HÂN BẢO LÂM

Mã số thuế: 5801386795

CÔNG TY TNHH MTV BẢO HUY

Mã số thuế: 3702936370

CÔNG TY TNHH MTV BẢO HUY KHANG

Mã số thuế: 0401780075

CÔNG TY TNHH MTV BẢO HOÀNG THÀNH

Mã số thuế: 3301678669

CÔNG TY TNHH MTV BẢO HIỂM NHƯ Ý

Mã số thuế: 1101830591

CÔNG TY TNHH MTV BẢO GIA HÂN

Mã số thuế: 0310758516

CÔNG TY TNHH MTV BẢO DUY

Mã số thuế: 6001670583

CÔNG TY TNHH MTV BẢO DUY BÌNH

Mã số thuế: 0401901040

CÔNG TY TNHH MTV BẢO CÁT VIỆT

Mã số thuế: 0401828016

CÔNG TY TNHH MTV BẢO CHÂU TRAVEL

Mã số thuế: 3301611696

CÔNG TY TNHH MTV BẢO CHÂM

Mã số thuế: 0316761258

CÔNG TY TNHH MTV BẢO CHUNG

Mã số thuế: 3001948378

CÔNG TY TNHH MTV BẢO BẢO

Mã số thuế: 0314373549

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN

Mã số thuế: 6200103684

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN

Mã số thuế: 5701862680

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN

Mã số thuế: 2500606554

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN

Mã số thuế: 0106142004

CÔNG TY TNHH MTV BẢO ANH

Mã số thuế: 6200091936

CÔNG TY TNHH MTV BẢO ANH LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900813943

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN VIỆT - HÀN

Mã số thuế: 2802444726

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN TÂM

Mã số thuế: 0201987178

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN PHÚ

Mã số thuế: 3002131902

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN PHÁT

Mã số thuế: 3702860040

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN NAM THANH

Mã số thuế: 2802455647

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900868438

CÔNG TY TNHH MTV BẢO AN LS

Mã số thuế: 4900867258

Tìm thông tin Doanh nghiệp