Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Bán buôn đồ uống4633
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
7Bán buôn tổng hợp4690
8Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
9Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
10Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
11Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
14Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
15Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
17Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
18Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XNK SAKURA, Mã số thuế: 4201867255, được thành lập ngày 23/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 20 Chữ Đồng Tử, Phường Vĩnh Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐOÀN THỊ HỒNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp