Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
3Vệ sinh chung nhà cửa8121
4Cung ứng lao động tạm thời7820
5Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
6Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
8Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
9Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
10Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
11Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
12Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
13Đại lý, môi giới, đấu giá4610
14Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
15Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
16Bán buôn thực phẩm4632
17Bán buôn tổng hợp4690
18Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
19Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Hà Châu Nha Trang, Mã số thuế: 4201867135, được thành lập ngày 24/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 74/44 Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Thạch Thị Huyền Trang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HÀ PHAN NAM ĐẢO

Mã số thuế: 1702111739

CÔNG TY TNHH HÀ NỘI STONE

Mã số thuế: 0109622714

CÔNG TY TNHH HÀ NỘI PETRO

Mã số thuế: 0109529017

CÔNG TY TNHH HÀ NỘI HOMETOWN

Mã số thuế: 0109601009

CÔNG TY TNHH HÀ NỘI & SEOUL

Mã số thuế: 0108138243

CÔNG TY TNHH HÀ NIỆM

Mã số thuế: 4201921209

CÔNG TY TNHH HÀ NHÂN PHÁT

Mã số thuế: 0314787437

CÔNG TY TNHH HÀ NGUYÊN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3502355844

CÔNG TY TNHH HÀ NAM THẮNG

Mã số thuế: 3401206927

CÔNG TY TNHH HÀ NAM LG

Mã số thuế: 2400830859

CÔNG TY TNHH HÀ MY SƠN

Mã số thuế: 0109738726

CÔNG TY TNHH HÀ MY NR

Mã số thuế: 4700285238

CÔNG TY TNHH HÀ MY NHA TRANG

Mã số thuế: 4201819445

CÔNG TY TNHH HÀ MIỆN

Mã số thuế: 2802556998

CÔNG TY TNHH HÀ MINH QUANG

Mã số thuế: 4500649625

CÔNG TY TNHH HÀ MINH NGUYÊN

Mã số thuế: 4001142438

CÔNG TY TNHH HÀ MINH DŨNG

Mã số thuế: 2902090830

CÔNG TY TNHH HÀ MINH BẮC NINH

Mã số thuế: 2301016254

CÔNG TY TNHH HÀ LẠN GIAO THỦY

Mã số thuế: 0601150578

CÔNG TY TNHH HÀ LIÊN SƠN

Mã số thuế: 5801367640

CÔNG TY TNHH HÀ LINH WINDOW

Mã số thuế: 1001232580

CÔNG TY TNHH HÀ LINH QUÂN

Mã số thuế: 0109480668

CÔNG TY TNHH HÀ LINH AUDIO

Mã số thuế: 4101519543

CÔNG TY TNHH HÀ LINH ANH

Mã số thuế: 0314850456

CÔNG TY TNHH HÀ LINH 267

Mã số thuế: 3002163157

CÔNG TY TNHH HÀ LINH - HHL

Mã số thuế: 2802926744

CÔNG TY TNHH HÀ LAN HOÀNG

Mã số thuế: 3702986029

CÔNG TY TNHH HÀ LAM

Mã số thuế: 4001192171

CÔNG TY TNHH HÀ KIM NGÂN

Mã số thuế: 1001135393

CÔNG TY TNHH HÀ KHÁNH 88

Mã số thuế: 4800923029

CÔNG TY TNHH HÀ HỢP

Mã số thuế: 2802900880

CÔNG TY TNHH HÀ HẢI TK

Mã số thuế: 0801348977

CÔNG TY TNHH HÀ HẢI SƠN

Mã số thuế: 0109612106

CÔNG TY TNHH HÀ HÙNG VĨ

Mã số thuế: 2500637785

CÔNG TY TNHH HÀ HUỆ TUY LỘC

Mã số thuế: 2802907734

CÔNG TY TNHH HÀ HUYỀN 11

Mã số thuế: 2802886033

CÔNG TY TNHH HÀ HOÀNG PHONG

Mã số thuế: 3603547775

CÔNG TY TNHH HÀ HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 5801447462

CÔNG TY TNHH HÀ HOÀNG 36

Mã số thuế: 2802505880

CÔNG TY TNHH HÀ HIẾN

Mã số thuế: 2500598462

CÔNG TY TNHH HÀ GIA TRANG

Mã số thuế: 3603520501

CÔNG TY TNHH HÀ DUY TRANG

Mã số thuế: 0314084089

CÔNG TY TNHH HÀ DIỄM

Mã số thuế: 3603763448

CÔNG TY TNHH HÀ CÚC LIGHTING

Mã số thuế: 0109638707

CÔNG TY TNHH HÀ CHẤN HƯNG

Mã số thuế: 2601007444

CÔNG TY TNHH HÀ CHÍNH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901029607

CÔNG TY TNHH HÀ CHÍNH BẮC

Mã số thuế: 0801247376

Tìm thông tin Doanh nghiệp