Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
2Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
3Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
4Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Dịch vụ ăn uống khác5629
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Vận tải hành khách đường bộ khác4932
9Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
10Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
11Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
12Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
13Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
14Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
15Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
16Cho thuê xe có động cơ7710
17Điều hành tua du lịch7912
18Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
19Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
20Đại lý du lịch7911

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KING HOTEL (Tên nước ngoài: KING HOTEL DEVELOPMENT INVESTMENT LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 4201853615, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 35 Sao Biển, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ HỮU TIẾN THANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp