Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
4Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
5Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
8Dịch vụ ăn uống khác5629
9Vận tải hành khách đường bộ khác4932
10Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
11Bán buôn thực phẩm4632
12Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
13Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
14Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
15Bán buôn đồ uống4633
16Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
17Điều hành tua du lịch7912
18Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
19Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
20Đại lý du lịch7911

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH HORECA NHA TRANG, Mã số thuế: 4201853608, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 2A Ba Làng, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN QUANG SỞ, Số điện thoại: 0979906609, Địa chỉ: Tổ 2A Ba Làng, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH HOSHIZAKI VIỆT NAM (NT)

Mã số thuế: 0314450786

CÔNG TY TNHH HOSHINO TÀI LỘC

Mã số thuế: 0313207884

CÔNG TY TNHH HOSHIMOTO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108065443

CÔNG TY TNHH HOSHI VN

Mã số thuế: 0314329211

CÔNG TY TNHH HOSHI VIỆT

Mã số thuế: 0106604185

CÔNG TY TNHH HOSHI TQC

Mã số thuế: 3301681301

CÔNG TY TNHH HOSHI DENSETSU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108255349

CÔNG TY TNHH HOSHI DENSETSU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107913877

CÔNG TY TNHH HOSHA

Mã số thuế: 0314683438

CÔNG TY TNHH HOSETECH

Mã số thuế: 0316796042

CÔNG TY TNHH HOSETECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108948199

CÔNG TY TNHH HOSEI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106798685

CÔNG TY TNHH HOSEG GLOBAL

Mã số thuế: 0311903445

CÔNG TY TNHH HOSE SUPPLIES VIETNAM

Mã số thuế: 0316132813

CÔNG TY TNHH HOSANA RESORT & SPA

Mã số thuế: 1702126622

CÔNG TY TNHH HOSANA LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801355645

CÔNG TY TNHH HOSAM

Mã số thuế: 0313138172

CÔNG TY TNHH HOSA PHARMA

Mã số thuế: 0316456007

CÔNG TY TNHH HOS TRAVEL & F.I.T

Mã số thuế: 0201634831

CÔNG TY TNHH HORY VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603127026

CÔNG TY TNHH HORY VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603068934

CÔNG TY TNHH HORU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315496511

CÔNG TY TNHH HORTMAN MANAGEMENT

Mã số thuế: 0314331725

CÔNG TY TNHH HORTENSIA

Mã số thuế: 0314612966

CÔNG TY TNHH HORSEC

Mã số thuế: 0107775592

CÔNG TY TNHH HORSE FLY VINA

Mã số thuế: 0700754965

CÔNG TY TNHH HORNG CHII VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314772938

CÔNG TY TNHH HORNET PERFORMANCE

Mã số thuế: 0314089672

CÔNG TY TNHH HORNAFRIC STAR

Mã số thuế: 0315277407

CÔNG TY TNHH HORMANN VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300842642

CÔNG TY TNHH HORIZÔN

Mã số thuế: 4201633881

CÔNG TY TNHH HORIZÔN

Mã số thuế: 4201633811

CÔNG TY TNHH HORIZON

Mã số thuế: 0315262432

CÔNG TY TNHH HORIZON TRIANGLE

Mã số thuế: 0316919953

CÔNG TY TNHH HORIZON LINES

Mã số thuế: 0314597997

CÔNG TY TNHH HORIZON LIGHT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109354430

CÔNG TY TNHH HORIZON AERO ACADEMY

Mã số thuế: 0316842997

CÔNG TY TNHH HORIMASA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314720224

CÔNG TY TNHH HORIBA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107620895

CÔNG TY TNHH HORIBA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106891412

CÔNG TY TNHH HORESCA

Mã số thuế: 0107430365

CÔNG TY TNHH HORENSO VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702506561

CÔNG TY TNHH HORECA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311188763

CÔNG TY TNHH HORECA STORE

Mã số thuế: 0310839469

Tìm thông tin Doanh nghiệp