Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý du lịch7911
2Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
3Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
4Dịch vụ ăn uống khác5629
5Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
6Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
7Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
8Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
9Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
10Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
11Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
12Cho thuê xe có động cơ7710
13Điều hành tua du lịch7912
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
15Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
16Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KIM NGÂN RUSSIA, Mã số thuế: 4201853541, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 3+4 Phạm Văn Đồng, Phường Vĩnh Hoà, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN THỊ QUỲNH NGÂN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KIM NHẤT SƠN

Mã số thuế: 1201609844

CÔNG TY TNHH KIM NHẤT LINH

Mã số thuế: 3602853360

CÔNG TY TNHH KIM NHẠN

Mã số thuế: 0312236522

CÔNG TY TNHH KIM NHƯ PHƯỢNG

Mã số thuế: 3702799269

CÔNG TY TNHH KIM NHƠN ĐƯỜNG

Mã số thuế: 3603656615

CÔNG TY TNHH KIM NHÃN QUANG

Mã số thuế: 0314465479

CÔNG TY TNHH KIM NHÃ QUYÊN

Mã số thuế: 3702410309

CÔNG TY TNHH KIM NHÂN TRÍ

Mã số thuế: 0314375497

CÔNG TY TNHH KIM NHÂN NGHĨA

Mã số thuế: 1701403697

CÔNG TY TNHH KIM NHÂN MÃ

Mã số thuế: 4201561404

CÔNG TY TNHH KIM NHAN MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2901896480

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600332817

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC TẤN

Mã số thuế: 0313705632

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC QUỲNH

Mã số thuế: 0314474995

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC QUY NHƠN

Mã số thuế: 4101234308

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 0316523158

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC PHAN

Mã số thuế: 3602498123

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC NHÃ

Mã số thuế: 6001437442

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG

Mã số thuế: 0314022967

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 3001764596

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC MINH

Mã số thuế: 2500413023

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC MINH

Mã số thuế: 0401391181

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC LAM

Mã số thuế: 0310832086

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC KHANG

Mã số thuế: 3502380738

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC K N J

Mã số thuế: 1101678058

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106202013

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC HOÀNG

Mã số thuế: 3001855807

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC GROUP

Mã số thuế: 1602120634

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC DIỆP

Mã số thuế: 1501013749

CÔNG TY TNHH KIM NGỌC CHÂU

Mã số thuế: 0311786097

CÔNG TY TNHH KIM NGƯ BÌNH TÂN

Mã số thuế: 0313861818

CÔNG TY TNHH KIM NGŨ CHÂU

Mã số thuế: 0313046108

CÔNG TY TNHH KIM NGÔN

Mã số thuế: 0104818978

CÔNG TY TNHH KIM NGÂN

Mã số thuế: 1000823340

CÔNG TY TNHH KIM NGÂN ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402147389

CÔNG TY TNHH KIM NGÂN ĐẠT

Mã số thuế: 3603498856

CÔNG TY TNHH KIM NGÂN ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 3901304802

CÔNG TY TNHH KIM NGÂN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313188127

CÔNG TY TNHH KIM NGÂN TÍN

Mã số thuế: 1101887534

CÔNG TY TNHH KIM NGÂN TÂM

Mã số thuế: 0311375266

CÔNG TY TNHH KIM NGÂN TUYỀN

Mã số thuế: 3901226022

CÔNG TY TNHH KIM NGÂN TOURIST

Mã số thuế: 0316367727

CÔNG TY TNHH KIM NGÂN TIẾN

Mã số thuế: 5801423736

CÔNG TY TNHH KIM NGÂN THỦ ĐỨC

Mã số thuế: 0313951934

CÔNG TY TNHH KIM NGÂN THUẬN ĐẠO

Mã số thuế: 1101859939

CÔNG TY TNHH KIM NGÂN THANH NGỌC

Mã số thuế: 0313335614

Tìm thông tin Doanh nghiệp