Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí9000
2Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
3Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG ĐẤT MŨI, Mã số thuế: 4201834179, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Tân Thủy, Xã Ninh Lộc, Thị xã Ninh Hoà, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG THỊ TUYỀN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐOÀN TIẾN ĐỨC

Mã số thuế: 0314486077

CÔNG TY TNHH ĐOÀN TIẾN PHÁT

Mã số thuế: 3602655577

CÔNG TY TNHH ĐOÀN TIẾN NGÂN

Mã số thuế: 2200736182

CÔNG TY TNHH ĐOÀN TIẾN CƯỜNG

Mã số thuế: 0401479816

CÔNG TY TNHH ĐOÀN THỊNH PHÚ

Mã số thuế: 1701965262

CÔNG TY TNHH ĐOÀN THỊ LAN ĐB

Mã số thuế: 2802500561

CÔNG TY TNHH ĐOÀN THẾ GIỚI

Mã số thuế: 0310262365

CÔNG TY TNHH ĐOÀN THĂNG LONG

Mã số thuế: 0401707068

CÔNG TY TNHH ĐOÀN THÚY NGHI SƠN

Mã số thuế: 2802415041

CÔNG TY TNHH ĐOÀN THÀNH ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001660761

CÔNG TY TNHH ĐOÀN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 3602434264

CÔNG TY TNHH ĐOÀN THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 3602410217

CÔNG TY TNHH ĐOÀN THUẬN TÍN

Mã số thuế: 1801410384

CÔNG TY TNHH ĐOÀN THIÊN Ý

Mã số thuế: 0314568266

CÔNG TY TNHH ĐOÀN THANH TÀI

Mã số thuế: 0402021352

CÔNG TY TNHH ĐOÀN THANH NGA

Mã số thuế: 5701974560

CÔNG TY TNHH ĐOÀN THANH KHƯƠNG

Mã số thuế: 5801063917

CÔNG TY TNHH ĐOÀN SƠN PHÁT

Mã số thuế: 0311760099

CÔNG TY TNHH ĐOÀN SONG ANH

Mã số thuế: 4201717965

CÔNG TY TNHH ĐOÀN QUỲNH

Mã số thuế: 5701823924

CÔNG TY TNHH ĐOÀN QUỐC HÒA

Mã số thuế: 3603632692

CÔNG TY TNHH ĐOÀN QUANG TÙNG

Mã số thuế: 1702127432

CÔNG TY TNHH ĐOÀN PHƯƠNG BẢO

Mã số thuế: 5801277965

CÔNG TY TNHH ĐOÀN PHÚC LONG AN

Mã số thuế: 1101701959

CÔNG TY TNHH ĐOÀN PHÚC AN

Mã số thuế: 0312823094

CÔNG TY TNHH ĐOÀN PHÚ PHÁT

Mã số thuế: 3502245591

CÔNG TY TNHH ĐOÀN PHÚ LONG

Mã số thuế: 4300725124

CÔNG TY TNHH ĐOÀN PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 2200679103

CÔNG TY TNHH ĐOÀN PHÁT PHÚ MỸ

Mã số thuế: 3502396897

CÔNG TY TNHH ĐOÀN PHÁT M&E

Mã số thuế: 0314068714

CÔNG TY TNHH ĐOÀN PHONG QUANG

Mã số thuế: 0316019550

CÔNG TY TNHH ĐOÀN PHI LONG

Mã số thuế: 5800898335

CÔNG TY TNHH ĐOÀN NHẬT LINH

Mã số thuế: 3702919329

CÔNG TY TNHH ĐOÀN NHẤT VINH

Mã số thuế: 3401135539

CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGỌC PHƯƠNG

Mã số thuế: 0401902284

CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGỌC LONG

Mã số thuế: 0105943442

CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGỌC HƯNG

Mã số thuế: 1001110624

CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGỌC BẢO

Mã số thuế: 0313462002

CÔNG TY TNHH ĐOÀN NGUYỄN WORKSHOP

Mã số thuế: 4201261383

Tìm thông tin Doanh nghiệp