Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác0990
2Xây dựng nhà để ở4101
3Hoàn thiện công trình xây dựng4330
4Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
5Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
6Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
7Chuẩn bị mặt bằng4312
8Xây dựng công trình đường bộ4212
9Phá dỡ4311
10Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
11Điều hành tua du lịch7912
12Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
13Xây dựng nhà không để ở4102
14Đại lý du lịch7911

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN O ĐIN (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH MTV O ĐIN), Mã số thuế: 4201834154, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Phước Hạ, Xã Phước Đồng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ ĐIN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ON TOP

Mã số thuế: 3602528723

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ON NET

Mã số thuế: 3702969143

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OLWEN

Mã số thuế: 0401693841

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OKINAWA

Mã số thuế: 0312857368

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OHYODO

Mã số thuế: 0313313096

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OHQUAO

Mã số thuế: 0315094121

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OHPOKAY

Mã số thuế: 0108733309

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OHAYO

Mã số thuế: 4001004879

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OGS

Mã số thuế: 4300554091

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ODIN

Mã số thuế: 0401529827

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OBI LAN

Mã số thuế: 0310698313

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OANH DU

Mã số thuế: 5000860879

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OAC

Mã số thuế: 4601327102

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN OA SIS

Mã số thuế: 2500605430

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN O.B.L

Mã số thuế: 1201630719

Tìm thông tin Doanh nghiệp