Ngành nghề kinh doanh

1Điều hành tua du lịch7912
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
4Cơ sở lưu trú khác5590
5Dịch vụ ăn uống khác5629
6Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
7Vận tải hành khách đường bộ khác4932
8Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
9Bán buôn thực phẩm4632
10Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
11Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
12Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
13Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
14Hoạt động tư vấn quản lý7020
15Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
16Cho thuê xe có động cơ7710
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
18Quảng cáo7310
19Đại lý du lịch7911

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH FAMILY GO (Tên nước ngoài: FAMILY GO), Mã số thuế: 4201834147, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 14 đường số 4B, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐỖ THỊ THÚY AN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GRAND BLUE

Mã số thuế: 0107996312

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GOOD SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314671062

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GOLDEN TRIPS

Mã số thuế: 0315607704

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GOLDEN SEA

Mã số thuế: 0108565654

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GOLDEN SAIGON

Mã số thuế: 0314476375

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GOLD SUN

Mã số thuế: 2802876187

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GOEUN

Mã số thuế: 0108451086

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GO ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801310700

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GO GO

Mã số thuế: 0314093904

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GLOBALEX

Mã số thuế: 0314302033

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GIẤC MƠ XANH

Mã số thuế: 3603274912

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GIANG SƠN

Mã số thuế: 0201820563

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GIANG SAN VIỆT

Mã số thuế: 0313649177

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GIANG PHONG

Mã số thuế: 4001067759

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GIANG MINH

Mã số thuế: 3603543523

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GIA ĐỊNH

Mã số thuế: 0314026496

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GIA ĐÌNH

Mã số thuế: 3502219062

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GIA NGUYỄN

Mã số thuế: 4001162931

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GIA KIỆM

Mã số thuế: 3603799500

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GIA KHÁNH

Mã số thuế: 0313315618

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GIA HẢO

Mã số thuế: 0310965216

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GIA HƯNG

Mã số thuế: 0105896672

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GIA HY

Mã số thuế: 0314200137

CÔNG TY TNHH DU LỊCH GIA BẢO

Mã số thuế: 0313500515

CÔNG TY TNHH DU LỊCH G.T.S

Mã số thuế: 0311227243

CÔNG TY TNHH DU LỊCH FUNNY TRIPS

Mã số thuế: 3603653036

CÔNG TY TNHH DU LỊCH FOUR SEASONS

Mã số thuế: 0312374924

CÔNG TY TNHH DU LỊCH FIVE STARS

Mã số thuế: 0312623828

CÔNG TY TNHH DU LỊCH FIRST HOME

Mã số thuế: 0315433705

CÔNG TY TNHH DU LỊCH FELIX TOUR

Mã số thuế: 4201615106

CÔNG TY TNHH DU LỊCH FEELING TOUR

Mã số thuế: 0401679036

CÔNG TY TNHH DU LỊCH FAR EAST

Mã số thuế: 0312444191

Tìm thông tin Doanh nghiệp