Ngành nghề kinh doanh

1Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
2Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
3Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
4Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Dịch vụ ăn uống khác5629
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Vận tải hành khách đường bộ khác4932
9Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
10Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
11Bán buôn thực phẩm4632
12Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
13Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
14Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
15Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
16Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
17Bán buôn đồ uống4633
18Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
19Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
20Điều hành tua du lịch7912
21Đại lý du lịch7911

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH FMC-VN, Mã số thuế: 4201834122, được thành lập ngày 09/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 29 Tô Hiến Thành, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà CAO NGỌC MINH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH FOCUS SUCCESS

Mã số thuế: 0313427745

CÔNG TY TNHH FOCUS ONE

Mã số thuế: 0315416682

CÔNG TY TNHH FOCUS INTERTAINMENT

Mã số thuế: 0314550124

CÔNG TY TNHH FOCUS HOLIDAYS

Mã số thuế: 4201873273

CÔNG TY TNHH FOCUS FURNITURE

Mã số thuế: 0401854760

CÔNG TY TNHH FOCUS FOODS

Mã số thuế: 0312227239

CÔNG TY TNHH FOCUS FASHION

Mã số thuế: 0316137924

CÔNG TY TNHH FOCUS CA

Mã số thuế: 0314521701

CÔNG TY TNHH FOCUS AGENCY

Mã số thuế: 5801443958

CÔNG TY TNHH FOCO

Mã số thuế: 0313941478

CÔNG TY TNHH FOCOS

Mã số thuế: 0313192282

CÔNG TY TNHH FOCOFA

Mã số thuế: 0314495748

CÔNG TY TNHH FOCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105431324

CÔNG TY TNHH FOCO FOOD

Mã số thuế: 0316500898

CÔNG TY TNHH FOCE

Mã số thuế: 2500652984

CÔNG TY TNHH FOCEP

Mã số thuế: 0312492660

CÔNG TY TNHH FOCASER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107339846

CÔNG TY TNHH FOCALPOINT COACHING

Mã số thuế: 0314287988

CÔNG TY TNHH FOC VIỆT

Mã số thuế: 0106366075

CÔNG TY TNHH FOBITECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109192966

CÔNG TY TNHH FOBIC

Mã số thuế: 0106303068

CÔNG TY TNHH FOBE

Mã số thuế: 0315462826

CÔNG TY TNHH FOAMBOARD VINA

Mã số thuế: 3801223765

CÔNG TY TNHH FO 76

Mã số thuế: 0314173500

CÔNG TY TNHH FNTVINA

Mã số thuế: 3702963864

CÔNG TY TNHH FNF VIỆT NAM

Mã số thuế: 0104739028

CÔNG TY TNHH FNET 567

Mã số thuế: 0316124442

CÔNG TY TNHH FND VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314696807

CÔNG TY TNHH FNC VINA

Mã số thuế: 0700806476

CÔNG TY TNHH FNBVENUS

Mã số thuế: 0315851910

CÔNG TY TNHH FNBSTAR

Mã số thuế: 0107343063

CÔNG TY TNHH FNBCHANIN

Mã số thuế: 0107328869

CÔNG TY TNHH FNBBIZ

Mã số thuế: 0107328883

CÔNG TY TNHH FNB STATION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109599744

CÔNG TY TNHH FNB OWNER

Mã số thuế: 0316432856

CÔNG TY TNHH FNB LQP

Mã số thuế: 0402106599

CÔNG TY TNHH FNANO

Mã số thuế: 4201699579

CÔNG TY TNHH FN SYSTEMS

Mã số thuế: 0312335770

CÔNG TY TNHH FN FOOD HOÀNG GIA

Mã số thuế: 0107966075

CÔNG TY TNHH FMVI

Mã số thuế: 0313420605

CÔNG TY TNHH FMR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313254676

CÔNG TY TNHH FMOBI

Mã số thuế: 0107450273

CÔNG TY TNHH FMK VINA

Mã số thuế: 2400809783

CÔNG TY TNHH FMEVINA

Mã số thuế: 0315877080

CÔNG TY TNHH FME VINA

Mã số thuế: 0107863778

CÔNG TY TNHH FMC

Mã số thuế: 0313702127

CÔNG TY TNHH FMCG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313641971

CÔNG TY TNHH FMCG GLOBAL

Mã số thuế: 0312593651

Tìm thông tin Doanh nghiệp