Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp8411

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VP CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA, Mã số thuế: 4201825015, được thành lập ngày 24/12/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 17 đường 19/5 Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Xã Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LƯƠNG VĂN NGÀ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

VP ĐẠI DIỆN CTY TNHH MSC VN TẠI HP

Mã số thuế: 0303137370-003

VP ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 3901161590

VP KBNN CÀNG LONG

Mã số thuế: 2100625418

VP HĐND & UBND HUYỆN LONG MỸ

Mã số thuế: 6300316372

VP GIAO DỊCH

Mã số thuế: 0102930251-001

VP GIAO DỊCH

Mã số thuế: 0102742434-001

VP GIAO DỊCH

Mã số thuế: 0101601180-003

VP GIAO DỊCH

Mã số thuế: 0101360697-004

VP GIAO DỊCH

Mã số thuế: 0101340940-002

VP CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201825054

VP CỤC THUẾ TỈNH KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 4201825022

Tìm thông tin Doanh nghiệp