Ngành nghề kinh doanh

1Cho thuê xe có động cơ7710
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
3Đại lý du lịch7911
4Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
5Hoạt động tư vấn quản lý7020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp Tâm Tín (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp Tâm Tín), Mã số thuế: 4201823113, được thành lập ngày 03/12/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 31 Trần Thị Tính, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Phạm Thành Khoa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC VNSAVA

Mã số thuế: 0316346999

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC UFO

Mã số thuế: 0316364116

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC OCEAN

Mã số thuế: 0801249302

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC JND

Mã số thuế: 0108958158

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC HOA SEN

Mã số thuế: 0201869230

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC HANVI

Mã số thuế: 0201865042

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC FOCUS

Mã số thuế: 0315021444

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC F.K

Mã số thuế: 0402103319

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC ENEST

Mã số thuế: 0316017835

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC ARA

Mã số thuế: 0316327001

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DU HỌC AKANE

Mã số thuế: 0314877641

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108467505

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOMINANCE

Mã số thuế: 0315000194

Tìm thông tin Doanh nghiệp