Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình công ích42200
2Phá dỡ43110
3Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
4Hoàn thiện công trình xây dựng43300
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
7Quảng cáo73100
8Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
9Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
10Chuẩn bị mặt bằng43120
11Xây dựng nhà các loại41000
12Lắp đặt hệ thống điện43210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Thương Mại - Xây Dựng Hào Phi (Tên nước ngoài: Hao Phi Construction - Trading Company Limited), Mã số thuế: 4201803660, được thành lập ngày 25/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 1367 đường 23/10, Xã Vĩnh Trung, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Ngô Văn Tình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI A ONE

Mã số thuế: 0202113278

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI A HOÀNG

Mã số thuế: 0316707613

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI A BẢO

Mã số thuế: 3603741927

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 79

Mã số thuế: 4101589325

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 68 VINA

Mã số thuế: 2301036074

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 4Q

Mã số thuế: 0316734180

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 4H

Mã số thuế: 0315937082

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 4FS

Mã số thuế: 0314986961

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 3WAVES

Mã số thuế: 0314435971

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 3MHOME

Mã số thuế: 0316824282

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 3K GROUP

Mã số thuế: 2802941799

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 336

Mã số thuế: 0109623891

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2WAY PLUS

Mã số thuế: 5000885792

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2N2

Mã số thuế: 0315989531

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2626

Mã số thuế: 3002228083

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 2 SAIGON

Mã số thuế: 0314787973

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 188

Mã số thuế: 0601145521

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 11A

Mã số thuế: 0316882076

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 1001

Mã số thuế: 0109728333

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 1 GIÂY

Mã số thuế: 0315853643

Tìm thông tin Doanh nghiệp