Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu66190
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
3Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Quang Huy (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Quang Huy), Mã số thuế: 4201784030, được thành lập ngày 28/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 02 Phan Bội Châu, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thanh Huy Hồ Xuân Quang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TCP

Mã số thuế: 0316830529

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ T&D

Mã số thuế: 0108229469

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SINCO

Mã số thuế: 0109497598

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SARAH

Mã số thuế: 0316888751

Tìm thông tin Doanh nghiệp