Ngành nghề kinh doanh

1Điều hành tua du lịch79120
2Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
3Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
4Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
5Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
6Quảng cáo73100
7Cho thuê xe có động cơ7710
8Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
9Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
10Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
11Đại lý du lịch79110
12Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch79200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AMACO (Tên nước ngoài: AMACO TRAVEL COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 4201734255, được thành lập ngày 01/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Sông Cạn Trung, Xã Cam Thịnh Tây, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN ĐẶNG PHI MINH QUỐC

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH BA THUẬN

Mã số thuế: 0107847254

CÔNG TY TNHH DU LỊCH BA MIỀN

Mã số thuế: 0105343678

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AZA

Mã số thuế: 0107852818

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AZ TRAVEL

Mã số thuế: 0109375543

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AVI

Mã số thuế: 0108451576

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AUTHENTIC ASIA

Mã số thuế: 0106829189

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ATZ

Mã số thuế: 3501981581

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ATS

Mã số thuế: 0315070755

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ATOUR

Mã số thuế: 0314249541

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ATK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107362309

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ATA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106503677

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ASM

Mã số thuế: 3603752894

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ASIA

Mã số thuế: 6001174585

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ASIAN

Mã số thuế: 0601133685

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ASEANTOUR

Mã số thuế: 2901627174

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ARIRANG

Mã số thuế: 0108928989

CÔNG TY TNHH DU LỊCH APATA

Mã số thuế: 0108611420

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN

Mã số thuế: 0105175021

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ANNA TRẦN

Mã số thuế: 0401992425

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ANH VÀ EM

Mã số thuế: 3301546782

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ANH THƯ

Mã số thuế: 0313772491

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ANH NAM

Mã số thuế: 0104823914

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ANH MINH

Mã số thuế: 4101545568

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ANH HUY

Mã số thuế: 0106849435

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ANH DŨNG

Mã số thuế: 3100978662

CÔNG TY TNHH DU LỊCH ANEWTRIP

Mã số thuế: 1801648122

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN VINH

Mã số thuế: 3702341609

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN TÂM

Mã số thuế: 2601002421

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN TOÀN

Mã số thuế: 2200735781

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN THỊNH PHÚ

Mã số thuế: 4101538419

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN THẠNH

Mã số thuế: 3301234688

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN PHÚ TRAVEL

Mã số thuế: 0402028157

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN PHU

Mã số thuế: 5801278831

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN NGUYÊN

Mã số thuế: 4000739447

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN NAM PHÁT

Mã số thuế: 0316117967

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN LÂM

Mã số thuế: 4201799372

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN HƯNG

Mã số thuế: 3603069751

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN HUY

Mã số thuế: 4001122174

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN BÌNH TÂN NT

Mã số thuế: 4201876757

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN BÌNH HƯNG

Mã số thuế: 2901731217

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN BÀNG

Mã số thuế: 0402055048

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AN AN

Mã số thuế: 2601024506

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AMZ

Mã số thuế: 4000921713

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AMY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106644300

CÔNG TY TNHH DU LỊCH AMAZING TRIPS

Mã số thuế: 4601564294

Tìm thông tin Doanh nghiệp