Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Bán buôn tổng hợp46900
4Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
5Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
6Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TM VINH PHÁT (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH TM VINH PHÁT), Mã số thuế: 4201734248, được thành lập ngày 01/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ dân phố 3, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ HỒNG THÚY, Số điện thoại: 0948007739/0166445809, Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TM VÀ CBLS SƠN TÙNG

Mã số thuế: 4601332014

CÔNG TY TNHH TM VT ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 0801036865

CÔNG TY TNHH TM VT XD QUANG ANH

Mã số thuế: 4201649257

CÔNG TY TNHH TM VT VÀ XD NHẬT LINH

Mã số thuế: 5000870281

CÔNG TY TNHH TM VT TỐ QUYÊN

Mã số thuế: 3901282933

CÔNG TY TNHH TM VT THANH TÂM

Mã số thuế: 0402061965

CÔNG TY TNHH TM VT SƠN QUỲNH

Mã số thuế: 1000841501

CÔNG TY TNHH TM VT PHẦN MỀM VNU

Mã số thuế: 0312073074

CÔNG TY TNHH TM VT MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 2902105685

CÔNG TY TNHH TM VT MINH PHÁT

Mã số thuế: 2802493642

CÔNG TY TNHH TM VT HẠNH NGUYÊN

Mã số thuế: 3702904033

CÔNG TY TNHH TM VT DV KT TIẾN LỘC

Mã số thuế: 2600839104

CÔNG TY TNHH TM VT ANH ÁNH LỘC

Mã số thuế: 0402041535

CÔNG TY TNHH TM VNMART

Mã số thuế: 3702914786

CÔNG TY TNHH TM VLXD VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 3400862517

CÔNG TY TNHH TM VLXD TRÂN LÊ SƠN

Mã số thuế: 0401498287

CÔNG TY TNHH TM VLXD THANH XUÂN

Mã số thuế: 0316109613

CÔNG TY TNHH TM VLXD SONG ANH

Mã số thuế: 3702951234

CÔNG TY TNHH TM VLXD PHƯỚC THỊNH

Mã số thuế: 4101483311

CÔNG TY TNHH TM VLXD NGUYÊN

Mã số thuế: 4201735467

CÔNG TY TNHH TM VLXD MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 3002162019

CÔNG TY TNHH TM VLXD CÁT BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702852610

CÔNG TY TNHH TM VK&HP SHOP

Mã số thuế: 0107732542

CÔNG TY TNHH TM VIỆT UY

Mã số thuế: 0314297545

CÔNG TY TNHH TM VIỆT TÂN THỊNH

Mã số thuế: 0401344671

CÔNG TY TNHH TM VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 5701826019

CÔNG TY TNHH TM VIỆT THẮNG

Mã số thuế: 2802199062

CÔNG TY TNHH TM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107945290

CÔNG TY TNHH TM VIỆT MỸ PHARCO

Mã số thuế: 0314646820

CÔNG TY TNHH TM VIỆT HẰNG

Mã số thuế: 2802821886

CÔNG TY TNHH TM VIỆT HƯNG

Mã số thuế: 3702920684

CÔNG TY TNHH TM VIỆT HÀN

Mã số thuế: 0105326619

CÔNG TY TNHH TM VIỆT CẦU

Mã số thuế: 0107462303

CÔNG TY TNHH TM VIỄN THÔNG HẢI NAM

Mã số thuế: 1201557297

CÔNG TY TNHH TM VIỄN THÔNG 68

Mã số thuế: 0316619607

CÔNG TY TNHH TM VIỄN THÔNG 38

Mã số thuế: 0316327629

CÔNG TY TNHH TM VISTAR

Mã số thuế: 0313075148

Tìm thông tin Doanh nghiệp