Ngành nghề kinh doanh

1Xuất bản phần mềm58200
2Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
3Lập trình máy vi tính62010
4Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
5Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHÚC HUY (Tên nước ngoài: PHUC HUY SOFTWARE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 4201734230, được thành lập ngày 01/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 09 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ HẢI KHÁNH HÀ, Số điện thoại: 0905515358, Địa chỉ: 09 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAIKO

Mã số thuế: 0109250449

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM SAFEBELIEVERS

Mã số thuế: 0401967002

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM ROLOOPS

Mã số thuế: 0315336042

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM RND4U

Mã số thuế: 0314011965

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM RIMS

Mã số thuế: 0312937567

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM REVO

Mã số thuế: 0107992928

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM RBT

Mã số thuế: 0109142700

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0314298267

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM QUANG MINH

Mã số thuế: 0106668069

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM QTC68

Mã số thuế: 0109474696

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM QASOFT

Mã số thuế: 0316134313

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PÔ-MÊ-LÔ

Mã số thuế: 5800906956

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PTT

Mã số thuế: 0312736606

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PTA

Mã số thuế: 0311075216

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PROPTECH

Mã số thuế: 0315510727

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM POTATO

Mã số thuế: 0316175366

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PLUS

Mã số thuế: 0315419468

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PLAB

Mã số thuế: 0106593166

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PINOXA

Mã số thuế: 0109707943

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PIBO

Mã số thuế: 0315612415

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHỤC NHẤT

Mã số thuế: 0315376969

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHƯƠNG NAM

Mã số thuế: 0310157120

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHƯƠNG CHI

Mã số thuế: 0106173820

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHÚC THÀNH

Mã số thuế: 0312238343

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHÚC QUÝ

Mã số thuế: 0315073900

CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM PHÚC KHẢI

Mã số thuế: 0312227119

Tìm thông tin Doanh nghiệp