Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
2Sản xuất các cấu kiện kim loại25110
3Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
4Xây dựng nhà các loại41000
5Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
6Xây dựng công trình công ích42200
7Phá dỡ43110
8Chuẩn bị mặt bằng43120
9Lắp đặt hệ thống điện43210
10Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
11Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
12Hoàn thiện công trình xây dựng43300
13Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
14Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
17Cho thuê xe có động cơ7710
18Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp01300
19Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
20Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 126 (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 126), Mã số thuế: 4201733935, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 365/A9 Nguyễn Thị Định, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN TRỌNG Á

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 922

Mã số thuế: 1602118353

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 919

Mã số thuế: 3101022358

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 88

Mã số thuế: 4300793332

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 869

Mã số thuế: 4800885775

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 76

Mã số thuế: 3801213492

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 729

Mã số thuế: 1801608070

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 689

Mã số thuế: 6300262631

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 689

Mã số thuế: 2300888492

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 66

Mã số thuế: 4700195305

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 638

Mã số thuế: 6300278328

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 6-6

Mã số thuế: 4800657747

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 569

Mã số thuế: 0313921471

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 558

Mã số thuế: 5300727490

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 433

Mã số thuế: 3702687082

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3T

Mã số thuế: 0313396783

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3P

Mã số thuế: 0316069907

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 399

Mã số thuế: 0700628262

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 389

Mã số thuế: 2500425759

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 369

Mã số thuế: 6300176936

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 359

Mã số thuế: 1001066975

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 338

Mã số thuế: 2200707551

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 2P

Mã số thuế: 3401185385

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 28A

Mã số thuế: 2300876056

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 289

Mã số thuế: 5500551942

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 286

Mã số thuế: 0700624557

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 279

Mã số thuế: 0312255726

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 269

Mã số thuế: 0700730153

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 22

Mã số thuế: 5000870073

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 219

Mã số thuế: 0314777196

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 159

Mã số thuế: 5300715992

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 12A

Mã số thuế: 2901981256

Tìm thông tin Doanh nghiệp