Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
2Xây dựng nhà các loại41000
3Xây dựng công trình công ích42200
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
5Phá dỡ43110
6Chuẩn bị mặt bằng43120
7Lắp đặt hệ thống điện43210
8Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
9Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
10Hoàn thiện công trình xây dựng43300
11Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
12Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
13Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
14Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
15Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
16Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
17Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH QUANG KHÁNH CAM RANH (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH QUANG KHÁNH CAM RANH), Mã số thuế: 4201733903, được thành lập ngày 30/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 503 đường 3/4, tổ dân phố Linh Xuân, Phường Cam Linh, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐẶNG NGỌC QUANG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QUANG MINH BÁCH KHOA VN

Mã số thuế: 0316097975

CÔNG TY TNHH QUANG MINH BT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105177854

CÔNG TY TNHH QUANG MINH BP

Mã số thuế: 3801225219

CÔNG TY TNHH QUANG MINH BM

Mã số thuế: 2802763514

CÔNG TY TNHH QUANG MINH BAN MÊ

Mã số thuế: 6001360528

CÔNG TY TNHH QUANG MINH 68

Mã số thuế: 2802497076

CÔNG TY TNHH QUANG MINH 368

Mã số thuế: 2802658090

CÔNG TY TNHH QUANG MINH - PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601032112

CÔNG TY TNHH QUANG MINH - NHA TRANG

Mã số thuế: 4201643992

CÔNG TY TNHH QUANG MINH - LOGISTICS

Mã số thuế: 0107811603

CÔNG TY TNHH QUANG MIKHA

Mã số thuế: 4500635710

CÔNG TY TNHH QUANG MAI

Mã số thuế: 3001217829

CÔNG TY TNHH QUANG MAI

Mã số thuế: 2300565011

CÔNG TY TNHH QUANG MAI HÂN

Mã số thuế: 0310584154

CÔNG TY TNHH QUANG LỢI MC

Mã số thuế: 0314407004

CÔNG TY TNHH QUANG LỘC PHÁT MTV

Mã số thuế: 2802534271

CÔNG TY TNHH QUANG LỘC LONG AN

Mã số thuế: 1101847387

CÔNG TY TNHH QUANG LẬP

Mã số thuế: 2601046732

CÔNG TY TNHH QUANG LƯỢNG PHÁT

Mã số thuế: 0312617447

CÔNG TY TNHH QUANG LƯU LẠNG SƠN

Mã số thuế: 4900794070

CÔNG TY TNHH QUANG LĨNH

Mã số thuế: 0310216023

CÔNG TY TNHH QUANG LÝ NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500615150

CÔNG TY TNHH QUANG LÊ TH

Mã số thuế: 2802849049

CÔNG TY TNHH QUANG LÊ PHÚ

Mã số thuế: 0316418749

CÔNG TY TNHH QUANG LÂM VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702267627

CÔNG TY TNHH QUANG LÂM BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 3702762540

CÔNG TY TNHH QUANG LONG PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600985553

CÔNG TY TNHH QUANG LONG NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601159771

CÔNG TY TNHH QUANG LONG MEDICAL

Mã số thuế: 0316103900

CÔNG TY TNHH QUANG LONG LAND

Mã số thuế: 0316151767

CÔNG TY TNHH QUANG LONG HD

Mã số thuế: 0801218368

CÔNG TY TNHH QUANG LONG EXPRESS

Mã số thuế: 0316282576

CÔNG TY TNHH QUANG LIÊU

Mã số thuế: 0315364096

CÔNG TY TNHH QUANG LIÊN NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901643070

CÔNG TY TNHH QUANG LINH VĂN YÊN

Mã số thuế: 5200908503

CÔNG TY TNHH QUANG LINH NHA TRANG

Mã số thuế: 4201657071

CÔNG TY TNHH QUANG LINH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900884986

CÔNG TY TNHH QUANG LINH HUY

Mã số thuế: 2700876685

CÔNG TY TNHH QUANG LED

Mã số thuế: 0313262645

CÔNG TY TNHH QUANG LANH

Mã số thuế: 4601302651

CÔNG TY TNHH QUANG KIM PHÁT

Mã số thuế: 3603501805

CÔNG TY TNHH QUANG KHỞI

Mã số thuế: 3100944906

CÔNG TY TNHH QUANG KHẤP

Mã số thuế: 1601978282

CÔNG TY TNHH QUANG KHẢI HLV

Mã số thuế: 3702982049

CÔNG TY TNHH QUANG KHẢI A&T

Mã số thuế: 0801213761

CÔNG TY TNHH QUANG KHÔI HT

Mã số thuế: 3002199153

CÔNG TY TNHH QUANG KHÔI AUTO

Mã số thuế: 0315483512

CÔNG TY TNHH QUANG KHÂM

Mã số thuế: 4300867802

CÔNG TY TNHH QUANG KHÁ

Mã số thuế: 0108620947

Tìm thông tin Doanh nghiệp