Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
5Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
8Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
9Hoạt động hậu kỳ59120
10Quảng cáo73100
11Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận73200
12Hoạt động nhiếp ảnh74200
13Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
14Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí90000
15In ấn18110
16Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
17Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SM NHA TRANG, Mã số thuế: 4201623065, được thành lập ngày 24/11/2014, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 24/7 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ THỌ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SMART CARE

Mã số thuế: 0107810575

CÔNG TY TNHH SMART BUDDIES

Mã số thuế: 0314459517

CÔNG TY TNHH SMART BOND

Mã số thuế: 0107614605

CÔNG TY TNHH SMART BIZTECH

Mã số thuế: 0315079476

CÔNG TY TNHH SMART BIO

Mã số thuế: 0315293374

CÔNG TY TNHH SMART BIM

Mã số thuế: 0315740142

CÔNG TY TNHH SMART BENEFITS & REWARDS

Mã số thuế: 3603595994

CÔNG TY TNHH SMART BEE

Mã số thuế: 6001661035

CÔNG TY TNHH SMART BEE SG

Mã số thuế: 0316757660

CÔNG TY TNHH SMART BEAUTY

Mã số thuế: 0315293984

CÔNG TY TNHH SMART ATHENA

Mã số thuế: 1001207866

CÔNG TY TNHH SMART AND GREEN BUIDING

Mã số thuế: 0105881348

CÔNG TY TNHH SMART AGRI KINH BẮC

Mã số thuế: 2301094460

CÔNG TY TNHH SMART A LE MODE

Mã số thuế: 0313657562

CÔNG TY TNHH SMART A LA MODE (NTNN)

Mã số thuế: 0314400633

CÔNG TY TNHH SMART - G VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108663933

CÔNG TY TNHH SMARKGO

Mã số thuế: 0316795955

CÔNG TY TNHH SMAPPI

Mã số thuế: 4201660564

CÔNG TY TNHH SMALLPIN LOGISTICS VIETNAM

Mã số thuế: 0109012123

CÔNG TY TNHH SMALLBEAN

Mã số thuế: 0315586123

CÔNG TY TNHH SMALL TRAVEL

Mã số thuế: 0313320230

CÔNG TY TNHH SMALL PIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109192557

CÔNG TY TNHH SMALL PIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108802552

CÔNG TY TNHH SMALL IS BEAUTIFUL

Mã số thuế: 5702042916

CÔNG TY TNHH SMALL ARMENIA

Mã số thuế: 4201636191

CÔNG TY TNHH SMAIL CONNER

Mã số thuế: 0314451772

CÔNG TY TNHH SMAAP

Mã số thuế: 0313742673

CÔNG TY TNHH SMA HR CONSULTING

Mã số thuế: 0315486425

CÔNG TY TNHH SM-CYCLO (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0313526143

CÔNG TY TNHH SM-CYCLO (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0313138687

CÔNG TY TNHH SM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106240516

CÔNG TY TNHH SM VINA

Mã số thuế: 2600920690

CÔNG TY TNHH SM VIETNAM

Mã số thuế: 0104375476

CÔNG TY TNHH SM TECH

Mã số thuế: 0106028982

CÔNG TY TNHH SM TECH VN

Mã số thuế: 2300994395

CÔNG TY TNHH SM TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300836913

CÔNG TY TNHH SM TECH VINA

Mã số thuế: 2300775890

CÔNG TY TNHH SM TECH VINA ENGINEERING

Mã số thuế: 0201969926

CÔNG TY TNHH SM TECH VINA ENGINEERING

Mã số thuế: 0201906235

CÔNG TY TNHH SM TECH VINA (NỘP THAY)

Mã số thuế: 2300781615

CÔNG TY TNHH SM TECH SOLUTION VIETNAM

Mã số thuế: 2301183921

CÔNG TY TNHH SM SIDUS

Mã số thuế: 0316853734

CÔNG TY TNHH SM QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0108841745

CÔNG TY TNHH SM POWER TECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108728605

CÔNG TY TNHH SM NONI NHA TRANG

Mã số thuế: 4201839836

Tìm thông tin Doanh nghiệp