Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
2Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
4Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
5Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
6Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp33200
7Sản xuất điện3511
8Lắp đặt hệ thống điện4321
9Xây dựng công trình khai khoáng4292
10Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
11Truyền tải và phân phối điện3512
12Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
13Xây dựng công trình thủy4291
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
15Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
16Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
17Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
18Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
19Xây dựng công trình công ích khác4229
20Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Công Nghệ Bdc (Tên nước ngoài: BDC TECH CO., LTD), Mã số thuế: 4201484358, được thành lập ngày 23/05/2012, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 02 Chung cư Ngô Gia Tự, Phường Tân Lập, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Dương Văn Bình

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO BẢO VY

Mã số thuế: 4601521558

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO AGRIVINA

Mã số thuế: 0316826233

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẢO VIỆT

Mã số thuế: 0108606131

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BẠCH LÊ

Mã số thuế: 0314871230

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BÌNH PHẠM

Mã số thuế: 0316602515

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BOOM

Mã số thuế: 0108102945

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BNEXT

Mã số thuế: 0109495907

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BND TECH

Mã số thuế: 0109615160

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BMS

Mã số thuế: 0316750658

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUE SKY

Mã số thuế: 0314823766

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLUE QUANTIC

Mã số thuế: 0109469505

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Mã số thuế: 0314819216

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BLH

Mã số thuế: 0109732509

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BKVN

Mã số thuế: 0109715408

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BITSOFT

Mã số thuế: 0315171873

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BITFLOW

Mã số thuế: 3200719622

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIT MINING

Mã số thuế: 0109534345

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BISO

Mã số thuế: 0108950141

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIGSUN

Mã số thuế: 2500635001

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIGPEN

Mã số thuế: 3603792382

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIGBANG

Mã số thuế: 0316716985

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BIG WIND

Mã số thuế: 0315928698

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEIT

Mã số thuế: 0109626042

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEE HIVE

Mã số thuế: 0314930172

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEATCOLOR

Mã số thuế: 0108391736

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BDV INTER

Mã số thuế: 0401880143

Tìm thông tin Doanh nghiệp