Ngành nghề kinh doanh

1Điều hành tua du lịch7912
2Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
3Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
4Lập trình máy vi tính6201
5Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
6Dịch vụ liên quan đến in1812
7Bán buôn đồ uống4633
8Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
9Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
10Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
11Đại lý du lịch7911
12Vận tải hành khách đường bộ khác4932
13Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
14Cho thuê xe có động cơ7710
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
16Quảng cáo7310
17Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
18Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
19In ấn1811
20Hoạt động trung gian tiền tệ khác6419

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MÃI XANH NHA TRANG (Tên nước ngoài: NHA TRANG EVER BLUE TRAVEL CO., LTD), Mã số thuế: 4201318142, được thành lập ngày 10/08/2011, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 93 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Phước Hòa, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN HIẾU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Điều hành tua du lịch.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NAM THUẬN QUÝ

Mã số thuế: 3400877288

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NAM THI

Mã số thuế: 0315572314

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NAM SAN

Mã số thuế: 0316031893

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NAM PHÚC

Mã số thuế: 0102030393

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NAM PHONG

Mã số thuế: 0311923307

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NAM NGHĨA

Mã số thuế: 0106434342

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NAM LÂM

Mã số thuế: 0310773539

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NAM HẢI

Mã số thuế: 0102004248

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NAM AN

Mã số thuế: 0313272555

CÔNG TY TNHH DU LỊCH NACANG MAI CHÂU

Mã số thuế: 5400459220

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MỸ THUẬN

Mã số thuế: 1801662335

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MỸ MỸ

Mã số thuế: 1702107690

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MỸ LÊ THỊNH

Mã số thuế: 0401838511

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MỸ LOAN LAGI

Mã số thuế: 0313510873

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MỸ HIỀN

Mã số thuế: 0310366371

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MỞ ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801135826

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MỞ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0102002362

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MẬT ONG

Mã số thuế: 0201872875

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MẪU SƠN

Mã số thuế: 0107614588

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MẦM VIỆT

Mã số thuế: 0313797552

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MẠO HIỂM

Mã số thuế: 4000910246

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MẠNH QUÂN

Mã số thuế: 0201900804

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MŨI RỒNG

Mã số thuế: 4101550536

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MĂNG

Mã số thuế: 4101495010

CÔNG TY TNHH DU LỊCH MÙA THU XANH

Mã số thuế: 4201619566

Tìm thông tin Doanh nghiệp