Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ỨNG DỤNG VIỆT NAM TẠI QUẢNG BÌNH (Tên nước ngoài: REPRESENTATIVE OFFICE VIET NAM APPLIED TECHNICAL COMPANY LIM), Mã số thuế: 4201291003-003, được thành lập ngày 31/03/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 7/14A Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ VĂN NHẠC, Số điện thoại: 0909017135, Địa chỉ: 7/14A Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH LGMAN

Mã số thuế: 0312291770-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH LGCAB

Mã số thuế: 0313169050-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH LENEL

Mã số thuế: 0401675105-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH LEADX

Mã số thuế: 0314971884-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH LANA

Mã số thuế: 0313493762-002

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH LAN TA

Mã số thuế: 0303299540-001

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH LAMELA

Mã số thuế: 0312569673-004

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH LA CHI

Mã số thuế: 0310230814-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp