Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - CHI NHÁNH MIỀN BẮC, Mã số thuế: 4200283916-011, được thành lập ngày 21/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tt2-35 Khu Đô Thị Mới Đại Kim, Ngõ 66 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Vương Ngọc

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 0107302395

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 2200680885

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC PHÚ MINH

Mã số thuế: 0107723308

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC NGUỒN

Mã số thuế: 0310383666

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC NAM AN

Mã số thuế: 1101698819

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM ORIN

Mã số thuế: 0314069725

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM LUCKY

Mã số thuế: 3401191734

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC MẮM 36

Mã số thuế: 2802747135

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC LÀNH

Mã số thuế: 0310717823

Tìm thông tin Doanh nghiệp