Ngành nghề kinh doanh

1Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác4520

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THẾ DUY (Tên nước ngoài: CôNG TY TNHH THế DUY), Mã số thuế: 4101592984, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô 42D đường Nguyễn Phăng, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN TƯ, Số điện thoại: 0905045960, Địa chỉ: Lô 42D đường Nguyễn Phăng, Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp