Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
2Cung ứng lao động tạm thời78200
3Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
4Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
5Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
6Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
7Vận tải hành khách đường bộ khác4932
8Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
9Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
12Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
13Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
14Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
15Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)52102
16Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác52109
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
18Dịch vụ đại lý tàu biển52291
19Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
20Vận tải đường ống49400
21Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
22Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan52101
23Cho thuê xe có động cơ7710
24Cho thuê ôtô77101
25Cho thuê xe có động cơ khác77109
26Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
27Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
28Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
29Bưu chính53100
30Chuyển phát53200
31Cho thuê băng, đĩa video77220
32Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
33Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
34Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Vận Tải Du Lịch Duyên Phúc (Tên nước ngoài: Duyen Phuc Transport Travel Company Limited), Mã số thuế: 4101586476, được thành lập ngày 04/02/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 81/56 đường Ngô Mây, Phường Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Dũng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Vận tải hành khách đường bộ khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI GPL

Mã số thuế: 4201912652

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI GOCAR

Mã số thuế: 0108511017

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI GIA ÂN

Mã số thuế: 4201789173

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI GIA PHÚC

Mã số thuế: 0108226002

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI GIA HƯNG QN

Mã số thuế: 5701963858

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ECO

Mã số thuế: 2600996435

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DƯƠNG NHÂN

Mã số thuế: 0801246911

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DŨNG AN

Mã số thuế: 3002229390

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUY ĐÔNG

Mã số thuế: 5000885136

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUY TẠO

Mã số thuế: 0314800494

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUY NGUYÊN

Mã số thuế: 3702924618

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUY KHOA

Mã số thuế: 2400906219

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DUY HIẾU

Mã số thuế: 0901094765

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH NTA

Mã số thuế: 0108116391

Tìm thông tin Doanh nghiệp