Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
3Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
4Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
5Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
6Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng2740
7Sản xuất thiết bị điện khác2790
8Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
9Sản xuất điện3511
10Truyền tải và phân phối điện3512
11Lắp đặt hệ thống điện4321
12Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GIA THỊNH (Tên nước ngoài: GIA THINH ENERGY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 4101574921, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô B11 + C20 KCN Phú Tài, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐÀO THỊ THU HÀ

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất điện.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOÀNG ÂN

Mã số thuế: 0402050931

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOÀNG PHÚ

Mã số thuế: 6001700252

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOÀNG MỸ

Mã số thuế: 1602127887

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOÀNG MINH

Mã số thuế: 6400419621

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOÀNG LÂM

Mã số thuế: 6400425953

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOÀNG GIA

Mã số thuế: 6001698148

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOTMAX

Mã số thuế: 0106112345

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HOA NAM

Mã số thuế: 0109312374

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HELIO SOLAR

Mã số thuế: 0402013873

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HDVN

Mã số thuế: 0312800107

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG HAD

Mã số thuế: 0316337948

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG H&T

Mã số thuế: 6001676747

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GỖ HP

Mã số thuế: 0106390705

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GREENTECH

Mã số thuế: 3002195102

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GREEN FIELD

Mã số thuế: 1101955544

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GREEN AEC

Mã số thuế: 3200680220

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GPPD

Mã số thuế: 3801237782

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GPPD

Mã số thuế: 3801206047

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GOLD SUN

Mã số thuế: 0316500601

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GOLD STAR

Mã số thuế: 4401068690

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GODEN GOOD

Mã số thuế: 0109180287

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GIGAWATT

Mã số thuế: 0314312271

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GIALAISUN

Mã số thuế: 5901141051

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GIA VIỆT

Mã số thuế: 0109530855

Tìm thông tin Doanh nghiệp