Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động bảo vệ cá nhân8010
2Giáo dục thể thao và giải trí8551
3Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN SMG – VÕ THUẬT VỆ SĨ BÌNH ĐỊNH (Tên nước ngoài: SMG TRAINING CENTER – MARTIAL ART & BODYGUARD OF BINH DINH CO., LTD), Mã số thuế: 4101564419, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 98 Trường Thi, khu vực Hòa Nghi, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ VĂN KHANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động bảo vệ cá nhân.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM MÊ LINH (NT)

Mã số thuế: 0314993172

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM MENTOR

Mã số thuế: 0312536519

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM LỘC PHÁT

Mã số thuế: 0401965196

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM LÀM ĐẸP ALO

Mã số thuế: 0315649616

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM KIM LOAN

Mã số thuế: 1201621471

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM KHÁNH NHẬT

Mã số thuế: 1101973920

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM KHAI TRÍ

Mã số thuế: 4601563318

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM IN

Mã số thuế: 0105125655

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HƯNG

Mã số thuế: 1702159258

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HY VỌNG

Mã số thuế: 2802865971

Tìm thông tin Doanh nghiệp