Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
2Sửa chữa máy móc, thiết bị3312
3Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
5Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
6Sản xuất máy thông dụng khác2819
7Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng2640
8Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÂN THIÊN PHƯỚC (Tên nước ngoài: TAN THIEN PHUOC ENGINEERING LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 4101546240, được thành lập ngày 12/07/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thửa đất số 988, khu L, khu QHDC đô thị mới, Phường Đập Đá, Thị Xã An Nhơn, Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN NGỌC BA

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỨ HẢI

Mã số thuế: 0310100438

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TẤT THẮNG

Mã số thuế: 0109744818

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TẤN THÀNH

Mã số thuế: 0310216182

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÙNG PHÁT

Mã số thuế: 4201651545

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÍN THÀNH

Mã số thuế: 0312205813

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÍN PHÚC

Mã số thuế: 0316877037

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÍN PHÁT

Mã số thuế: 0314346390

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÍN NGHĨA

Mã số thuế: 0312299392

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÍN LỘC

Mã số thuế: 3603819771

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÂN VIỆT

Mã số thuế: 0105284888

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TÂN TIẾN

Mã số thuế: 0313860412

Tìm thông tin Doanh nghiệp