Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn thực phẩm4632
2Nuôi trồng thuỷ sản nội địa0322
3Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản1020
4Nuôi trồng thuỷ sản biển0321
5Khai thác thuỷ sản biển0311

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN DƯƠNG TUẤN PHÁT (Tên nước ngoài: CTY TNHH TS DƯƠNG TUẤN PHÁT), Mã số thuế: 4101539606, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Thiện Chánh, Xã Tam Quan Bắc, Huyện Hoài Nhơn, Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN VĂN DƯƠNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 0311366215

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HÀ AN PHÚ

Mã số thuế: 0106628203

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 1900667013

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HUỲNH NGÂN

Mã số thuế: 2001148517

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HUYỀN CHINH

Mã số thuế: 3100944462

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HUY YẾN

Mã số thuế: 4300753354

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HUY THẮNG

Mã số thuế: 5701892879

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HP SEAFOOD

Mã số thuế: 0315384053

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOẰNG GIÁP

Mã số thuế: 5701566018

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOÀNG SA

Mã số thuế: 4101540961

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 4500637468

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOÀNG PHI

Mã số thuế: 4201441788

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOÀNG MINH

Mã số thuế: 2200779958

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOÀNG KIM

Mã số thuế: 0314421658

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOÀNG HẠNH

Mã số thuế: 3101013547

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOÀNG HIỆP

Mã số thuế: 1801367097

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOÀNG CƠ

Mã số thuế: 2200721524

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOÀI ANH

Mã số thuế: 2001264778

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOA RI

Mã số thuế: 3401179198

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOA QUÝ

Mã số thuế: 4201886402

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOA HỒNG

Mã số thuế: 3101016097

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HIỆP HOÀNG

Mã số thuế: 1900638647

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HAVACO

Mã số thuế: 0315482406

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HANA

Mã số thuế: 3401148376

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HANA (NTNN)

Mã số thuế: 3401204581

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HAI NẮM

Mã số thuế: 1402119462

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HADA

Mã số thuế: 1801537253

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN GÀNH HÀO

Mã số thuế: 1900666147

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN GST

Mã số thuế: 3502306117

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN GIÁNG LONG

Mã số thuế: 1801438252

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN GIANG ANH

Mã số thuế: 1601922949

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN GIA PHÁT

Mã số thuế: 2001328693

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN GIA MINH

Mã số thuế: 1402022573

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN GIA HƯNG

Mã số thuế: 5701979463

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN GIA HÀN

Mã số thuế: 0312332314

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN GIA HOÀNG

Mã số thuế: 4500615432

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN FBV

Mã số thuế: 0311317031

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN FARM 3T

Mã số thuế: 0601133558

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN ECO FARMS

Mã số thuế: 1801687731

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN E-BIRDS

Mã số thuế: 0311976274

Tìm thông tin Doanh nghiệp