Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Xây dựng nhà để ở4101
3Xây dựng công trình điện4221
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
5Chuẩn bị mặt bằng4312
6Xây dựng công trình đường bộ4212
7Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
8Xây dựng công trình thủy4291
9Xây dựng nhà không để ở4102

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÀNH THỊNH (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH TV TK XD THÀNH THỊNH), Mã số thuế: 4101539564, được thành lập ngày 15/03/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Khu phố Hiệp Hà, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh, Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LÊ MINH THIỆN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp