Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất máy thông dụng khác2819
2Lắp đặt hệ thống điện4321
3Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
4Đại lý, môi giới, đấu giá4610
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
8Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình9522

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PKS MIỀN TRUNG, Mã số thuế: 4101528153, được thành lập ngày 01/11/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 9, khu vực 8, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Phượng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất máy thông dụng khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUẢNG MINH

Mã số thuế: 0312779141

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUÂN ĐĂNG

Mã số thuế: 0312935175

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUÂN BẢO

Mã số thuế: 0314166246

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUY LONG

Mã số thuế: 0316103139

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUANG ĐẠI

Mã số thuế: 0310461314

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUANG TIẾN

Mã số thuế: 3603651487

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUANG PHÚ

Mã số thuế: 0313176499

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUANG NHẬT

Mã số thuế: 0312653283

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUANG HƯNG

Mã số thuế: 3603703255

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUANG BẢO

Mã số thuế: 0310143128

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QUANG ANH

Mã số thuế: 0310679920

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QTE

Mã số thuế: 0104480008

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QTE

Mã số thuế: 0104009330

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QHT

Mã số thuế: 0316585806

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT QCD

Mã số thuế: 0316176842

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PVTECH

Mã số thuế: 0402038349

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PUMA

Mã số thuế: 0901041403

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PS

Mã số thuế: 0315811562

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PROFUSION

Mã số thuế: 1101827983

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PRISTINE

Mã số thuế: 0315825082

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PQ VINA

Mã số thuế: 2400618771

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT POWER BEST

Mã số thuế: 0314680772

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT POSO

Mã số thuế: 0401357014

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PNK

Mã số thuế: 0311312594

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PNH

Mã số thuế: 3502364158

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PMP

Mã số thuế: 0314326884

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PMI

Mã số thuế: 0107846331

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PMIT

Mã số thuế: 0401535651

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT PLCSAIGON

Mã số thuế: 0313025771

Tìm thông tin Doanh nghiệp