Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà các loại41000
2Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
3Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
6Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
8Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
9Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP XÂY DỰNG TIẾN MINH (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP XÂY DỰNG TIẾN MINH), Mã số thuế: 4101493359, được thành lập ngày 06/08/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Lộc Khánh, Xã Cát Hưng, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VÕ VĂN TRỌNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà các loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐẮC MẠNH

Mã số thuế: 0106839613

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐẠT Ý

Mã số thuế: 2801948142

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐẠI PHÚC

Mã số thuế: 0312848797

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 0315517183

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐẠI CÁT

Mã số thuế: 4101543994

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐĂNG NHƯ

Mã số thuế: 0316173464

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐÔNG SƠN

Mã số thuế: 2801579368

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐÔNG HƯNG

Mã số thuế: 2801586502

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐÔNG BẢO

Mã số thuế: 4101546466

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐÔNG A

Mã số thuế: 2901743452

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐÌNH TÙNG

Mã số thuế: 2802153357

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐÌNH THÀNH

Mã số thuế: 2301149688

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐÌNH THANH

Mã số thuế: 3901243356

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐÌNH PHÚC

Mã số thuế: 5300782117

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐÀM TRUNG

Mã số thuế: 5701858645

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐOÀN LÊ

Mã số thuế: 3702497797

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐINH TOÀN

Mã số thuế: 4101548110

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ĐAN ANH

Mã số thuế: 0106062197

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ÂU VIỆT

Mã số thuế: 0901045694

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ÁNH TUYẾT

Mã số thuế: 0106896555

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP ÁNH SÁNG

Mã số thuế: 2901838658

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP Á CHÂU

Mã số thuế: 3603601937

Tìm thông tin Doanh nghiệp