Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp02400
2Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
3Hoạt động thiết kế chuyên dụng74100
4Trồng rừng và chăm sóc rừng0210
5Khai thác gỗ02210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÀNH NHÂN (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÀNH NHÂN), Mã số thuế: 4101484523, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Cảnh An 1, Xã Phước Thành, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà CÙ VĂN MẪN

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THĂNG LONG

Mã số thuế: 0106762375

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÚY HẰNG

Mã số thuế: 3002111818

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÔNG ĐẠT

Mã số thuế: 3101064703

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÁI AN

Mã số thuế: 4101494017

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÀNH Ý

Mã số thuế: 4101528273

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÀNH TÍN

Mã số thuế: 4101134751

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÀNH SƠN

Mã số thuế: 3101032853

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÀNH SEN

Mã số thuế: 3002028422

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 2801675008

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THÀNH PHONG

Mã số thuế: 4101539821

Tìm thông tin Doanh nghiệp