Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
3Xây dựng nhà các loại41000
4Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ4210
5Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác42900
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
7Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
8Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
9Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÔN THÉP NGUYỄN MINH (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÔN THÉP NGUYỄN MINH), Mã số thuế: 4101484509, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Vĩnh Tường, Xã Cát Hanh, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN QUANG HẢI, Số điện thoại: 0967501234, Địa chỉ: Thôn Vĩnh Tường, Xã Cát Hanh, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG THÁI

Mã số thuế: 0201715696

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG QUÂN

Mã số thuế: 6001662575

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG PHÚC

Mã số thuế: 0105921992

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG NHI

Mã số thuế: 0201212068

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG NGÂN

Mã số thuế: 5701662804

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG NGA

Mã số thuế: 0106081457

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG NAM

Mã số thuế: 0104753262

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG NAM

Mã số thuế: 0104011182

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG MỸ

Mã số thuế: 0313310754

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG MOTOR

Mã số thuế: 0106614722

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG MAI

Mã số thuế: 2600976809

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG KIÊN

Mã số thuế: 0201715939

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG KA

Mã số thuế: 0201934313

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG HƯNG

Mã số thuế: 2801953110

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG DƯ

Mã số thuế: 0105556309

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG CÚC

Mã số thuế: 5701689098

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÙNG BÁCH

Mã số thuế: 0102003730

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÔN ĐỨC

Mã số thuế: 2400792515

Tìm thông tin Doanh nghiệp