Ngành nghề kinh doanh

1Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại25920
2Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP LỘC PHÁT (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH TÔN THÉP LỘC PHÁT), Mã số thuế: 4101484474, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 42, khu vực 6, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐÀO DUY LỘC, Số điện thoại: 0905955427, Địa chỉ: Tổ 42, khu vực 6, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 3603655851

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP TIẾN LONG

Mã số thuế: 1201641051

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 2801839520

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP THẮNG THỦY

Mã số thuế: 3502312015

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP THĂNG BÌNH

Mã số thuế: 4001116332

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP THÙY DƯƠNG

Mã số thuế: 0107858792

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP THÀNH HƯNG

Mã số thuế: 0315126077

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 4401091964

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP THIÊN AN PHÁ

Mã số thuế: 0316932591

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP THANH TÂM

Mã số thuế: 0801305807

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP THANH LÂM

Mã số thuế: 4101509182

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP THANH DŨNG

Mã số thuế: 4201762358

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG MINH

Mã số thuế: 0310941053

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP SÁNG CHINH

Mã số thuế: 0316466333

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP QUỐC ĐẠT

Mã số thuế: 1101833017

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP QUÝ BÀ BẢY

Mã số thuế: 4001082066

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP QUANG THẮNG

Mã số thuế: 4101486577

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP QUANG MINH

Mã số thuế: 1300950678

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 2802649138

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 4101477910

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP PHÚ SINH

Mã số thuế: 1101873330

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP PHONG PHÚ

Mã số thuế: 4101423369

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP NINH SƠN

Mã số thuế: 4500637669

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP NINH HẢI

Mã số thuế: 4500630617

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP NINH HÒA

Mã số thuế: 4201892170

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP NGỌC OANH

Mã số thuế: 5200882527

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP NGỌC NGÂN

Mã số thuế: 3702465964

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP NGỌC DƯƠNG

Mã số thuế: 3702537584

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP NGUYỄN TRUNG

Mã số thuế: 1101927427

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP NAM VIỆT

Mã số thuế: 1101876998

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP NAM THÀNH

Mã số thuế: 3702673805

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP NAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 5000886757

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP MỸ LONG

Mã số thuế: 1402120919

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP MẠNH TIẾN

Mã số thuế: 1101860074

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP MẠNH KIÊN

Mã số thuế: 0316171347

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP MVX

Mã số thuế: 4201827076

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP MIỀN TRUNG

Mã số thuế: 4401086890

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP MINH PHÁT

Mã số thuế: 1001105991

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP MINH HUY

Mã số thuế: 4001031625

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP MINH ANH

Mã số thuế: 0801177256

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP MAI ANH PHÁT

Mã số thuế: 0401949282

Tìm thông tin Doanh nghiệp