Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất khác chưa được phân vào đâu32900
2Hoàn thiện công trình xây dựng43300
3Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
4Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TIẾN BẢO (Tên nước ngoài: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TIẾN BẢO), Mã số thuế: 4101484410, được thành lập ngày 03/04/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 306 đường Lạc Long Quân, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN VĂN PHÚC, Số điện thoại: 01227114599, Địa chỉ: Số 306 đường Lạc Long Quân, Phường Trần Quang Diệu, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TIỀM NĂNG

Mã số thuế: 2300638118

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 0104660000

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 0102045418

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TIẾN LỢI

Mã số thuế: 0313622506

Tìm thông tin Doanh nghiệp