Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn đồ uống4633
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán buôn tổng hợp46900
6Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
7Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
9Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
10Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
11Dịch vụ ăn uống khác56290
12Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
13Quảng cáo73100
14Cho thuê xe có động cơ7710

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH AN (Tên nước ngoài: KALIAN CO.,LTD), Mã số thuế: 4101463354, được thành lập ngày 20/04/2016, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đường Hùng Vương, tổ 2, khu vực 3, Phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ THU THANH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đại lý, môi giới, đấu giá.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH SOLUTION

Mã số thuế: 0315478791

CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH LH

Mã số thuế: 5801332172

CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH HẠNH

Mã số thuế: 0901079615

CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GRANITE

Mã số thuế: 4201617551

CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GIA

Mã số thuế: 0315390113

CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH AUTO

Mã số thuế: 0316327354

CÔNG TY TNHH KHÁNH MAI

Mã số thuế: 0104742479

CÔNG TY TNHH KHÁNH MAI

Mã số thuế: 0104011210

CÔNG TY TNHH KHÁNH LỰC HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3002193698

CÔNG TY TNHH KHÁNH LỰC HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3001682745

CÔNG TY TNHH KHÁNH LỢI PHÁT

Mã số thuế: 5800986380

CÔNG TY TNHH KHÁNH LỢI CAM RANH

Mã số thuế: 4201584560

CÔNG TY TNHH KHÁNH LỘC VÀNG

Mã số thuế: 0107653717

CÔNG TY TNHH KHÁNH LÂM ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001685692

CÔNG TY TNHH KHÁNH LÂM ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801400048

CÔNG TY TNHH KHÁNH LÂM TRANG

Mã số thuế: 0106467588

CÔNG TY TNHH KHÁNH LY

Mã số thuế: 1000782447

CÔNG TY TNHH KHÁNH LY NGUYỄN

Mã số thuế: 0402024071

CÔNG TY TNHH KHÁNH LY BOUTIQUE

Mã số thuế: 1402159602

CÔNG TY TNHH KHÁNH LUÂN GIA

Mã số thuế: 5801323749

CÔNG TY TNHH KHÁNH LONG ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001569858

CÔNG TY TNHH KHÁNH LONG TÂM

Mã số thuế: 3603146903

CÔNG TY TNHH KHÁNH LONG TRANG

Mã số thuế: 0316597287

CÔNG TY TNHH KHÁNH LONG BẢO LỘC

Mã số thuế: 5801315392

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH

Mã số thuế: 3001357424

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH

Mã số thuế: 2400533944

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH WOOD

Mã số thuế: 2500623207

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH TÂY ĐÔ

Mã số thuế: 0109081751

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6001627348

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH TÂN THÀNH

Mã số thuế: 3502356686

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH TV

Mã số thuế: 2100669158

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3702966632

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH THÁI NGUYÊN

Mã số thuế: 4600967607

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH TB

Mã số thuế: 5701478467

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH T & T

Mã số thuế: 0105193359

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH QUẢNG TRỊ

Mã số thuế: 3200711084

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH PHÚ

Mã số thuế: 0700688293

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH PHÁT

Mã số thuế: 5801277940

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH NHẤT

Mã số thuế: 2901737547

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH NHA TRANG

Mã số thuế: 4201907966

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH MOBILE

Mã số thuế: 0601140202

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH LÀO CAI

Mã số thuế: 5300779851

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH LIGHTING

Mã số thuế: 3603501107

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH HẠ LONG

Mã số thuế: 5702096414

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH HÀ

Mã số thuế: 0314681663

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH EXP

Mã số thuế: 4201868668

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH DỰ

Mã số thuế: 3702773045

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH DK

Mã số thuế: 4201883899

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH CÀ MAU

Mã số thuế: 2001338123

CÔNG TY TNHH KHÁNH LINH CARGO

Mã số thuế: 5801254125

Tìm thông tin Doanh nghiệp