Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn tổng hợp4690
3Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
4Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh4730
5Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
6Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm6622

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 45, CHI NHÁNH CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH, Mã số thuế: 4100259821-045, được thành lập ngày 11/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại QL 19, thôn Nam Tượng, Xã Nhơn Tân, Thị xã An Nhơn, Bình Định

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Quang Toản

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

PHAN ANH DỰ

Mã số thuế: 1801682557

PHAN ANH DŨNG

Mã số thuế: 0311042179

PHAM ĐỨC TRUNG

Mã số thuế: 4001100558

PHAM VĂN TÚY

Mã số thuế: 0105383783

PHAM VĂN MINH

Mã số thuế: 6400420433

PHAM VĂN DŨNG

Mã số thuế: 0104538480

PHAM TUYẾT LAN UYÊN

Mã số thuế: 1201641083

PHAM THỊ THU HIỀN

Mã số thuế: 0601056938

PHAM QUANG HƯNG

Mã số thuế: 0800842460

PHA TI MAH

Mã số thuế: 8597352887

PGD THANH BÌNH

Mã số thuế: 0300608092-100

PGD SỐ 16

Mã số thuế: 1700169765-035

PGD NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN

Mã số thuế: 3001327028

PGD LONG BÌNH TÂN

Mã số thuế: 0300608092-099

PETRONAS INTERNATIONAL CORPORATION LTD

Mã số thuế: 3602477878-004

PETRONAS CARIGALI OVERSEAS SDN.,BHD

Mã số thuế: 0303435056-001

PETRONAS AVIATION SDN BHD

Mã số thuế: 3602477878-005

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 62

Mã số thuế: 2000109850-080

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 61

Mã số thuế: 2000109850-077

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 60

Mã số thuế: 2000109850-078

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 59

Mã số thuế: 2000109850-079

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 58

Mã số thuế: 2000109850-076

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 56

Mã số thuế: 2000109850-073

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 55

Mã số thuế: 2000109850-072

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 54

Mã số thuế: 2000109850-070

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 53

Mã số thuế: 2000109850-074

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 52

Mã số thuế: 2000109850-068

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 51

Mã số thuế: 2000109850-064

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 50

Mã số thuế: 2000109850-063

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 49

Mã số thuế: 2000109850-062

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 48

Mã số thuế: 2000109850-061

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 47

Mã số thuế: 2000109850-060

PETROLIMEX - CỬA HÀNG 46

Mã số thuế: 2000109850-058

Tìm thông tin Doanh nghiệp